DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 130     <-- 130 -->        PDF

pregledali su materijalno-financijsko poslovanje za vremensko razdoblje od 14.
veljače 1990. godine do 27. veljače 1991. godine. Odbor u navedenom sastavu ustanovio
je da se blagajnički dnevnik vodi uredno na temelju postojećih dokumenata,
te da se blagajnički maksimum ne prekoračuje. Postoji propisana dokumentacija
za sve ulazne i izlazne račune. Vođena je briga da se potraživanja
redovno naplate. Inventurna komisija je obavila popis osnovnih sredstava, zalihe
(knjige), novca i sve vrijednosne papire u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje
i ostala potraživanja i obveze.


Sva dokumentacija o inventurnom popisu nalazi se u prilogu i pregledano je
od Samoupravne kontrole.


Nenaplaćena potraživanja u iznosu od 15.122,00 dinara treba otpisati na teret
rashoda za 1990. godinu, te da se i dalje vodi računa o naplati tih dugova. Iznos
od 112.609,70 dinara prenosi se na sporna i sumnjiva potraživanja (Tehnološki
fakultet). Na sumnjivim i spornim potraživanjima nalaze se nenaplaćena zakupnina
od Tehnološkog fakulteta u iznosu od 124.044,70 dinara. Poduzimaju se
mjere da se putem suda naplate ti iznosi.


Odbor Samoupravne kontrole prihvaća izvještaj uz Zaključni račun o financijskom
poslovanju i raspodjeli ostatka prihoda kako slijedi.
Prihodi i rashodi za 1990. godinu.


Prihodi


Preneseni višak prihoda iz protekle godine 18.451,40 dinara
Prihodi od SlZ-a znanosti 391.662,80 dinara
Prihodi od vlastite djelatnosti 1.042.951,70 dinara
Ostali prihodi 90.463,10 dinara


Ukupno prihodi 1.543.529..00 dinara


Rashodi


Materijalni troškovi i amortizacija 669.128,60 dinara
Osobni rashodi 590.859,70 dinara


Ukupno rashodi 1.259.988,30 dinara
Ostatak prihoda 283.540,70 dinara


Raspodjela ostatka prihoda


za osobne dohotke, bto po ZR 62.087,70 dinara
za prijenos u iduću godinu 221.453,00 dinara


Odbor Samoupravne kontrole dostavlja svoj izvještaj Predsjedništvu Saveza
društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske s prijedlogom
da ga u cijelosti prihvati.


Zagreb 27. 02. 1991.
Odbor Samoupravne kontole:


Slavko Šarčević, dipl. inž. predsjednik, v.r.


Bogdan Momčilović, dipl. inž. član, v.r.


Rudolf Herljević, dipl. inž. član, v.r.