DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 129     <-- 129 -->        PDF

jecalo na ostvarenje pozitivnog rezultata. Troškovi za održavanje »Šumarskog
doma« po određenim predračunima znatno su veći od sredstava koja se osiguravaju
visinom zakupnina. U 1990. godini korisnik poslovnog prostora 1RMO
adaptirao je dio tavanskog prostora, uložio je vlastita sredstva i iz drugih izvora.
Obavljaju se i pripreme za ulaganje i racionalnije korišćenje podrumskih prostorija.
Akumulirana sredstva tijekom godine trošit će se na temelju programa za
redovno održavanje »Šumarskog doma« i odluka Predsjedništva.


IZVJEŠTAJ INVENTURNE KOMISIJE S 31. PROSINCEM 1990. GODINE


Komisija u sastavu:


1.
Predsjednik Vlatka Antonić
2.
Član Đurđa Belić
3.
Član Slavica Slonje
Popisana su osnovna sredstva, zalihe gotove robe (knjiga) novac i svi vrijednosni
papiri u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje, ostala potraživanja i
obveze sa stanjem 31. prosinca 1990. godine.


1.
Stvarno stanje osnovnih sredstava odgovara knjižnom stanju.
2.
Stanje na žiro računu iznosi 465.788,00 dinara.
3.
Stanje u blagajni iznosi 453,30 dinara.
4.
Stanje sredstava zajedničke potrošnje za ostale namjene iznosi 2.270,30
dinara.
5.
Stanje sredstava zajedničke potrošnje za stambenu izgranju iznosi 7,80
dinara.
6.
Stanje sredstava narodne obrane iznosi 90,90 dinara.
7.
Ne naplaćena potraživanja od kupaca iznose 342.749,10 dinara.
8.
Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 124.044,70 dinara.
Komisija predlaže da se:ne naplaćena potraživanja od kupaca u iznosu od 15.122,00 dinara otpišu
na teret rashoda za 1990. godinu, a iznos od 112.609,70 dinara prenese na
sporna i sumnjiva potraživanja (Tehnološki fakultet). Sumnjiva i sporna
potraživanja odnose se na nenaplaćene zakupnine Tehnološkog fakulteta.
Za njih je pokrenut redovni sudski postupak za naplatu.
— Amortizacija osnovnih sredstava ooracunava se po stopama propisanim
iz Nomenklature sredstava za amortizaciju.
Revalorizacija sredstava vrši se prema koeficijentima za revalorizaciju a
koje objavljuje Savezni zavod za statistiku.
IZVJEŠTAJ ODBORA SAMOUPRAVNE KONTROLE SAVEZA DRUŠTAVA
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


Dana 27. veljače 1991. godine Odbor u sastavu:


1. Slavko Šarčević, dipl. inž., predsjednik
2. Rudolf Herljević, dipl. inž., član
3. Bogdan Momčilović, dipl. inž., član
227