DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 126     <-- 126 -->        PDF

c) Odluku o isplati osobnih dohodaka za siječanj-ožujak 1991. godine, koja se
temelji na ostvarenim rezultatima poslovanja u 1990. godini i planiranim u
1991. godini.


IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 1990. GODINU


U materijalu za 17. sjednicu Predsjedništva dostavili smo: Izvještaj inventurne
komisije; Pregled prihoda i rashoda za 1990. godinu; Obračun prihoda i
rashoda po mjestima aktivnosti. Analizom pojedinih stavaka i ukupno ostvarenog
prihoda i rashoda za 1990. godinu možemo konstatirati da je prihod ostvaren
s indeksom 137,67, a rashodi s 112,38, (materijalni rashodi s indeksom 112,54,
a osobni rashodi s indeksom 112,20). Navedeni indeksi kao i analitički podaci po
po pojedinim stavkama u Pregledu govore u prilog racionalnog gospodarenja
raspoloživim sredstvima.


Ostvareni prihodi po pojedinim stavkama u 1990. godini kretali su se u odnosu
na plan s indeksom od 60,78 do 301,54. Indeks od 60,78 odnosi se na prihode
izdavačke djelatnosti (stvka 3), a indeks 301,54 odnosi se na ostale prihode (stavka
6) i kao pokazatelji nisu značajni za ukupno ostvarene prihode. Značajnije pozitivno
odstupanje u odnosu na plan bilo je ostvarenje prihoda od dotacija za
Šumarski list. Do povećanih odstupanja u ostvarenju prihoda u odnosu na plan
došlo je uglavnom zbog kretanja cijena u drugom polugodištu.


Ostvareni rashodi kretali su se u odnosu na plan u rasponu s indeksom između
70 do 150. Veće odstupanje od plana odnosi se na putne troškove i dnevnice.
Do toga je došlo zbog povećane isplate za održavanje sjednica i povećanih
aktivnosti Saveza.


U 1990. godini kao i ranijih godina nije se značajnije moglo utjecati na ostvarene
rashode.


U tijeku godine nisu se poduzimale intenzivnije aktivnosti za investicijsko
održavanje zgrade Šumarski dom, zbog nedovoljno akumuliranih sredstava za
te namjene. Predračuni za potrebne zahvate za temeljitiju zaštitu objekta od
propadanja su u os´jetno većim iznosima od raspoloživih i potrebnih sredstava.


Visine zakupnina za poslovni prostor u Šumarskom domu kretale su se prema
odlukama Predsjedništva, a u skladu odluka nadležnih organa grada Zagreba.


Prema obračunu prihoda i rashoda Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske po mjestima aktivnosti imamo slijedeća
ostvarenja: za Savez i Stručne službe ukupan prihod od dinara 659.881,00, a ukupni
rashodi u iznosu od 362.339,30 dinara s ostatkom viška prihoda od 297.541,70
dinara; za Šumarski list ukupan prihod od 810.713,20 dinara, a ukupni rashod
u iznosu od 774.915,20 dinara s ostatkom viška prihoda od 35.798,00 dinara; i za
izdavačku djelatnost ukupan prihod od 72.934,80 dinara, a ukupan rashod u iznosu
od 122.733,80 dinra s negativnim rezultatom u iznosu od 49.799,00 dinara.


Prihodi i rashodi po mjestima aktivnosti raspoređeni su u odnosima 35%,
50% i 15%. Negativna razlika između prihoda i rashoda za izdavačku djelatnost
nastala je zbog osjetno manjih narudžbi tiskanica i obrazaca od strane naših
korisnika (šumarija i dr.). Veći broj Šumarskih organizacija neposredno je koristio
usluge drugih uslužnih organizacija. Unazad više godina za djelatnost »Šumarski
list« redovno su se ostvarivali negativni rezultati zbog neadekvatne visine
pretplate. U drugom polugodištu 1990. godine povećana je pretplata i to je ut


224