DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 125     <-- 125 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


17. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hravtske, održane 27. veljače 1991. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlovič, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, dr. Nikola Komlenović,
prof. dr. Branimir Prpić, mr. Stevo Mrđenović, Valerija Vukelić, dipl. inž. Franjo
Kolar, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., Viktor Wolf, dipl. inž., Nadan Sirotić,
dipl. inž., Slavko Šarčević, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje ZAPISNIKA 16. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Zaključnog računa za 1990. godinu:
a) Izvještaja o poslovanju, Izvještaja inventarne komisije, Pregleda prihoda i
rashoda i Obračuna po mjestima aktivnosti Saveza.
b) Izvejštaja Odbora Samoupravne1 kontrole.


3.
Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada za 1991. godinu i Financijskog
plana za 1991. godinu.
4.
Dogovor u vezi održavanja 96. Skupštine Saveza — utvrđivanje prijedloga o
mjestu održavanja, datumu, dnevnom redu i temi za stručni dio Skupštine
i drugih zadataka u pripremi.
5.
Tekuća pitanja:
— Održavanje zgrade Šumarskog doma
— Imenovanje našeg člana u komisiju za Statut IT Hrvatske
— Transformacija Saveza ITŠDI Jugoslavije
— druga pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 16. sjednice usvojen je bez primjedbi.


Ad. 2.


Vlatka Antonić, Ivan Maričević i Slavko Šarčević, ukratko su se
osvrnuti na sadržaje Izvještaja o poslovanju, Izvještaja inventume komisije, Pregleda
prihoda i rashoda, Obračuna po mjestima aktivnosti Saveza i Izvještaja
Odbora samoupravne kontrole.


U raspravi su sudjelovali: Prpić, Pavlović, Krakar, Kovačić, i dr. u kojoj su
naglašeni problemi i moguća rješenja za redovno obavljanje poslova izdavačke
djelatnosti — posebno stvaranja uvjeta za izdavanje Šumarskog lisla i održavanje
Šumarskog doma.


Nakon svestrane rasprave Predsjedništvo je usvojilo:
a) Izvještaj o poslovanju za 1990. godinu i dokumentaciju.
b) Izvještaj Odbora Samoupravne kontrole.


223