DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 124     <-- 124 -->        PDF

rode, prva je takova šuma s programom gospodarenja kojeg je izradio Institut
za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu;


— ekskurzijom na područje, tada, Šum. gospodarstva Makarska poslužila je
za upoznavanje zaštićenih objekata prirode na Biokovu, nekih priobalnih šuma
i požarišta. Na toj ekskurziji zaključeno je održavanje savjetovanj a o »gospodarenju
šumama na dalmatinskom šumsko-krškom području«, koje je i održano
na Korčuli, u Vela Luci, 29. i 30. svibnja 1987. godine. Ekskurzije su održane
uz pomoć Radne organizacije »Dalmacija — cement«, koja je uz vrlo
povoljne cijene stavila na raspolaganje, i na više dana, autobuse.
Iz Programa rada za 1991. godinu izdvajamo razvijanje suradnje između Saveza
i Društava ITŠDI Hrvatske kao i s odgovarajućim stručnim i znanstvenim
institucijama, organiziranje predavanja i savjetovanja (zaštite šuma posebno od
požara, njega i zaštita prirodnog borovog podmlatka na garištima, problem privatnih
šuma i dr.) te praćenja neposredne aktivnosti na provođenja Zakona o
šumama. Odredbe novog Zakona o šumama pozitivno su ocjenjene, a osobito
ujedinjenje cjelokupnog šumarstva Dalmacije u jednu gospodarstvenu organizaciju.*
U Program rada unijeta je i potreba razvijanja svijesti o važnosti i
značenju šume ... u zaštiti čovjekovog okoliša i održavanja ravnoteže ekosistema
«. Šumari trebaju nastojati da se s time upozna i »svaki naš radni čovjek,
građanin, a posebno omladina.«


U raspravi nakon Izvještaja sudjelovalo je 15 učesnika skupštine u okviru
koje je dipl. inž. Dražen Grgurevi ć naglasio, da se treba sjetiti pokojnih dipl.
inž. Borisa Giperborejskog i dr. Duška Jedlovskog i njihovih doprinosa
na obrazovanju kadrova i rada na kršu.


U novo predsjedništvo jednoglasno su izabrani mr. Josip Žižić (za
predsjednika), Duško Grgičević, dipl. inž. Žarko Vrdoljak, dipl. inž. Ivan Leko,
dr. Vlado Topić, dipl. inž. Zoran Đurđević, Ante Mužinić, dipl, inž. Ante Kekelić
i dipl. inž. Josip Borić. Novo predsjedništvo kao i cijelo Društvo imat će povoljnije
uvjete za rad nego su bili do sada s obzirom na nove prostorije Saveza
DIT-a Split.


Po skupštini uslijedio je društveni domjenak, koji je potrajao većeg broja
duboko u noć.


O. Piškorić
* Vrijedno je ovom prilikom napomenuti, da su 1954. godine, kada su ukinuta šumska gospodarstva
i osamostaljene šumarije, dalmatinski šumari toj odluci opirali gotovo godinu dana smatrajući
postojeću organizaciju s jedinstvenim šumskim gospodarstvom za cijelu Dalmaciju najpovoljnijim oblikom
organizacije. (Gospodarstvo je i nosilo naziv S. g. »Dalmacija«).