DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 121     <-- 121 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


IUFRO KONGRES U MONTREALU


19. IUFRO kongres održan je u Montrealu u Kanadi od 5. do 11, kolovoza
1990. god. IUFRO (International Union of Forestry Research Organizations), u
prevodu Svjetska unija znanstvenoistraživačkih organizacija u šumarstvu i preradi
drva. Podsjećamo da je 18. IUFRO kongres održan 1986. god. u Ljubljani.
Kongres IUFRO-a se održava svake četvrte godine u drugoj zemlji.
IUFRO organizacija osnovana je prije 100 godina, točno 1892. u Beču kada
je objedinjavala 7 istraživačkih organizacija Centralne Europe, a danas okuplja
blizu 700 institucija iz 105 zemalja sa oko 15000 istraživača. Na čelu organizacije
je predsjednik sa mandatom od 4 godine. Na svakom kongresu se bira novi
predsjednik. U predprošlom mandatu (1982—1986.) bio je prof. Dušan M1 i n š e k
iz Ljubljane, a prošlom je bio prof. Robert E. Buckma n i Corvalis-a,
SAD, a sadašnji je dr. Mohd Nor S a 11 e m iz Malezije. Sekretarijat IUFRO-a ima
stalno sjedište u Beču.


Glavna tema kongresa u Montrealu bila je Nauka u šumarstvu i drugo stoljeće
IUFRO-a. Aktivnosti na kongresu su imale glavni cilj pomak i unapređenje
istraživačkih aktivnosti za razvoj i unapređenje šumarstva i iskorišćivanja šuma
na našoj planeti.


Dominirale su dvije problematike: Šumarstvo tropskog pojasa i sušenje šuma.
Program na kongresu je bio podijeljen na tri glavna područja: Plenarno zasjedanje,
znanstvene teme i aktivnosti po divizijama uključujući prezentaciju istraživačkih
dostignuća u vidu postera.


Otvorenje 19. IUFRO kongresa bilo je u ponedjeljak 6. kolovoza. Odmah iza
otvaranja i pozdravnih govora počela je svečana plenarna sjednica. Istog dana
poslije podne održane su podplenarne sjednice »A« i »B«. Na sjednici »A« glavna
tema je bila: Zagađenje zraka i umiranje šuma, zatim je obrađivana problematika
zagađenja zraka i šuma u Kanadi, Evropi, Aziji i općenito u globalnim razmjerima.
Na sjednici »B« bila je problematika dostignuća istraživanja u šumarstvu
tropskog područja. Na kraju održanih sjednica bila je panel diskusija.


U utorak 7. kolovoza su također održane dvije podplenarne sjednice »A« i
»B«. Sjednica »A« je imala glavnu temu: Problematika zagađenja zraka i šumarska
znanost, gdje je bilo istaknuto sadašnje shvaćanje biološke baze zagađenja zraka
i njeni efekti na drveće. Zatim genetski utjecaj zagađenja zraka na šume danas
i u budućnosti. Sjednica »B« je imala slijedeći sadržaj: Prirodni ekosistemi,
biološka različitost i obešumljavanje. Istog dana održana su dva sastanka: Azijsko-
pacifičkih i latinsko-američkih zemalja.


Dalje se rad tijekom tjedna odvijao po divizijama.


DIVIZIJA 1: Šumski okoliš i silvikulture. Najvažniji referati bili su iz područja:
Ekologije krajolika, Stanište, Zaštita od erozije poplava i lavina, Osnivanje
staništa, Tropske šume i urbano šumarstvo. Primjena herbicida, Prašume,
Mediteranski ekosistem grmlja. Šume sjevera, uzgoj i iskorišćivanje, Div
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 122     <-- 122 -->        PDF

ljač i obitavalište, Istraživanje šumskih požara, Integrirano istraživanje biomase
i energije, Agrošumarstvo.


DIVIZIJA 2: Šumska vegetacija i zaštita šuma. Ističemo važniju problematiku:
Reproduktivni procesi, Biotehnologija, Primjena oplemenjivanja šumskog
drveća u šumarskim istraživanjima, Fiziologija, Provenijencije i uzgoj američkog
borovca, Integralne metode suzbijanja potkornjaka Scolytus vrsta, Dinamika populacija
šumskih insekata, Usvajanje dušika kod drveća, Dijagnoza i monitoring
efekata zračne polucije na ekosisteme, Silvikultura u zagađenim sredinama, Patologija,
Entomologija, Eukaliptusi, Biokemijski i fiziološki aspekti zagađenja
zraka, Kvaliteta drveta, Mikoplazme i virusna oboljenja šumskog drveća.


DIVIZIJA 3: Šumske djelatnosti i tehnike. Glavne teme: Šumska djelatnost
u tropima, Iskorišćivanje i energija šume, Ergonomija, Iskorišćivanje i upotreba
lišća, Operativne metode u osnivanju i tretiranju staništa, Operativno planiranje
i kontrola, Radne studije, Šumske operacije u planinskim predjelima, Šumarstvo
malih posjeda.


DIVIZIJA 4: Planiranje, ekonomika, rast i prirast i šumarska politika. Tu
spada Inventarizacija šumskog bogatstva i njen monitoring, Iskorišćavanje šuma,
Planiranje i menadžerska ekonomija, Ekonomičnost u integralnom isokrišćivanju
voda, Zakon o šumama i odgovarajuće zakonodavstvo, Šumarska politika, Zakon
i administracija.


DIVIZIJA 5: Šumski produkti. Glavne su bile teme iz slijedećih područja:
Tvorba drveta, Prirodne varijacije u kvaliteti drveta, Biološka poboljšanja svojstava
drveta, Inženjering drvene građe, Zaštita drveta, Proizvodni proces, Svojstva
i upotreba tropskog drveta, Sporedni šumski proizvodi, Zaštita od požara,
Sušenje drveta, Energija i kemijski spojevi iz biomase, Analiza godova.


DIVIZIJA 6: Opće teme. Šumski krajolik, Rekreacija i turizam, Informacijski
sistem i terminologija, Iskorišćivanje istraživanja u šumarstvu, Povijest
šumarstva, Primjena rezultata istraživanja, Filozofija i metode šumarskih istraživanja
i Šumarska decimalna klasifikacija.


Osim toga održano je mnogo divizijskih poslovnih sastanaka i ličnih kontakata.
Mnogobrojni posteri su bili izloženi za vrijeme trajanja kongresa. U subotu


11. kolovoza bila je završna ceremonija, a u nedjelju 12. kolovoza krenule su
postkongresne ekskurzije.
Organizirano je 9 tematskih ekskurzija za vrijeme trajanja kongresa u bližoj
ili daljnoj okolici Montreala i 17 postkongresnih ekskurzija na području Kanade
i SAD od Atlantika do Pacifika. Sadržaj ekskurzija je bio veoma bogat i
raznovrstan, a obuhvatio je sve djelatnosti u šumarstvu od sjemena, gospodarerenja,
iskorišćivanja i prerade drva uključivši kompletnu ekološku problematiku
do odnosa ljudske civilizacije i šume. Za članove pratnje organizirana su 23 programa
u vidu ekskurzija sa turističko-umjetničkim sadržajem.


Na kongresu je učestvovalo preko 1500 učesnika, a iz Jugoslavije oko 20. Podnesen
je veliki broj referata i postera. Sav referirani materijal je publiciran
u obliku knjiga po divizijama prije početka kongresa. Slijedeći 20. IUFRO kongres
održat će se 1994. god. u gradu Tampere u Finskoj.


M. Harapin
220