DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Tablica 1.
Broj stabala i mortalitet
Bos. Gradiška Zavidovići Kreševo Visoko
MortaMortaMortaMortalitet
litet litet litet
St./ha ",/o St.ha Vo St./ha V» St./ha /«
X 1283 20 725 55 725 55 _ _
1029 SD 170 — 175 61 —
Sx 98 — 101 — 35 — — —
X 1342 16 883 45 1200 25 900 44
1036 SD 165 — 152 — 263 — 163 —
Sx 95 — 88 — 152 — 94 —
X 1283 20 708 44
1060 SD 135 — 83 — — — — —
Sx 78 — 48 — — — — —
\ 1475 8
1069 SD 73 — — — — — — —
Sx 42 — — — — — — —
X 1442 10 683 57
1090 SD
Sx
83
48


196
113 —

— —

´ —
—_

X 1133 29
1091 SD 324 — — — —
Sx 187 — — — — — — —
X 1400 14 833 52 1008 37 983 39
1099 SD 71 — 152 — 71 — 225 —
Sx 41 — 88 — 41 — 130 —
X 1192 25 708 56 1325 17 825 48
1100 SD 94 — 94 — 102 — 175 —
Sx 54 — 54 — 59 — 101 —
x 1319 18 757 53 1065 34 903 44
ProSD
112 7 74 5 226 14 65 4
sjek Sx 40 2 30 2 113 7 37 2


Visok mortalitet se može pripisati samom položaju plohe (900 m, jedan
dio plohe u mrazištu). Naročito su došle do izražaja štete od kasnog mraza
isključivo na parcelama koje su se našle u mrazištu. Na tim parcelama biljke
svih provenijencija su stradale od mraza.


Na plohi Visoko, prosječni postotak preživljavanja je 56°/o, sa variranjem
od 520/B (prov. 1100) do 61" 0 (prov. 1099). Analiza varijanse je pokazala
da razlike u preživljavanju nisu signifikantne i da su razlike između
blokova veće nego između provenijencije, što se vidi iz slijedećeg pregleda: