DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 8     <-- 8 -->        PDF

istovremeno biti manje osjetljiva na kasne i rane mrazeve (Milanović,,
Pintarić, 1978).
U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja duglazije različitih provenijencija
na četiri stalne ogledne plohe.*


2. METODA RADA
U starosti od 22 godine, u proljeće 1989. godine izmjereni su prsni promjeri
i visine stabala uz istovremeno ocjenjivanje kvaliteta stabala. Za sve
parametre koji su uzeti u obzir obračunate su prosječna vrijednosti, varijansa,
standardna devijacija i srednja greška.


Kod analize varijanse primijenjen je Duncano v »the multiple rang
test« (Webe r 1972) i višestruka analiza varijanse (Linde r 1951).


Pri ocjeni signifikantnosti primijenjeni su slijedeći s mboli:
Razlike dva prosjeka nisu signifikantne . . . 0
Razlike dva prosjeka signifikantne pri p = 0,10 . x
Razlike dva prosjeka signifikantne pri p = 0,05 XX
Razlike dva prosjeka signifikantne pri p = 0,01 XXX


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
3.1, Preživljavanje


U Tablici 1. prikazan je mortalitet biljaka do 22. godine, na osnovu čega
se lako može obračunati i preživljavanje. Na pojedinim plohama, postotak
preživljavanja varira od 47% (Zavidovići) do 82% (Bosanska Gradiška), u
prosjeku za sve plohe 63°/c. Ove razlike su uvjetovane prije svega razlikama
u uvjetima staništa, a manje od provenijencije.


Najveći postotak preživljavanja utvrđen je na plohi Bosanska Gradiška,
pri čemu razlike između provenijencija variraju od 71°/» (prov. 1091) do 92%
(prov. 1069), ali te razlike nisu signifikantne, i veće su između blokova nego
između provencijencija.


Na plohi Zavidovići, prosječni postotak preživljavanja je 47°/o, sa variranjem
od 43% (prov. 1090) do 55% (prov. 1036). Od osnivanja zasada, najveći
mortalitet je konstatiran do 10. godine, jer je do te starosti prosječan postotak
preživljavanja bio 63%, sa variranjem od 54% (prov. 1090) do 68%
(prov. 1029 i 1100). I između 10. i 22. godine starosti, mortalitet je prilično
visok, u prosjeku 16%. Ovako visok mortalitet, može se pripisati prije svega
uvjetima tla (pseudoglej, mjestimično veoma plitak oglejeni horizont, slaba
prozraka, zabarenost), koji ne odgovaraju duglaziji.


Na plohi Kreševo, prosječni postotak preživljavanja je 66% s variranjem
od 45% (prov. 1029) do 75% (prov. 1036). U usporedbi s postotkom preživljavanja
do 10. godine starosti, od 10. do 22. godine mortalitet je bio svega
2%. U postotku preživljavanja, u 50% uspoređenja dva prosjeka razlike su
signifikantne, naročito kod prov. 1029, kod koje je % preživljavanja najmanji.


* Napomena — simbolu x (Sx) u tablicama nije otisnuta crtica, koja mu određuje značenje prosječne
vrijednosti.


6