DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*232.12.001/2 (497.15) Šum. list CXV (1991) 5


PROUČAVANJE PRIRAŠCIVANJA IUFRO-DUGLAZIJE RAZLIČITIH
PROVENIJENCIJA NA NEKOLIKO OGLEDNIH PLOHA U BOSNI


Konrad PINTARIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja rasta i
kvaliteta 22 godine stare IUFRO-duglazije različitih provenijencija.
Na četiri plohe je zastupljeno 3, 4, 6 i 8 provenijencija koje potičuod Britanske Kolumbije (Kanada) na sjeveru, do države Oregon(USA) na jugu. Istraživanja su pokazala da razlike u visinama,
debljinama i u zapremini drvne mase uglavnom nisu signifikantne.
Nisu konstatirane signifikantne razlike između provenijencija kojepotiču iz južnog i sjevernog dijela areala, niti između nadmorskih
visina. Analiza varijanse je pokazala da postoje jako signifikantnerazlike između ploha, što znači da su uvjeti staništa značajnijeutjecali na razlike u prirašćivanju nego provenijencije. Zato se
pri izboru mjesta za podizanje zasada duglazije mora strogo voditi
računa o zahtjevima duglazije (nadmorska visina do 800 m,
fiziološka dubina zemljišta najmanje 80 cm, svježina, prozraka,
rahlost zemljišta), a izbjegavati zabarena i zamočvarena tla kao
i mrazišta. Najpogodnije su padine na kojima se ne zadržava
hladni zrak.


Ključne riječi: Pseudotsuga Menziessi jMirb! Franco,
provenijencija, prirašćivanje, kvalitet


1. UVOD
U ranijim radovima (Khan 1982, Mikić-Vučetić-Pintarić 1988,
Milanović-Pintarić 1978, Pintarić 1983, 1988, 1989a, 1989, 1989b)
ukazano je na značaj duglazije kao vrste brzog rasta i kvalitetne drvne mase,
te postoji opravdanost da se unosi u pojedine šumske zajednice bukve i
hrasta kitnjaka. Ovo se posebno odnosi na izdanačke šume ove dvije vrste
drveća, kada se iz određenih razloga odluči na direktnu konverziju, jer se
očekuje da bi u tim uvjetima, u kraćim produkcionim periodima duglazija
proizvela znatno veću drvnu masu nego autohtone vrste drveća i domaći
četinari. Rečeno je da treba dati prednost domaćim vrstama drveća, jer sa
duglazijom još nema dovoljno iskustva, iako i dosadašnji rezultati istraživanja
pokazuju visoku proizvodnost duglazije u različitim šumskim zajednicama.


Međutim, obzirom na širok areal duglazije, potrebno je voditi računa
da se u određenim uvjetima unosi najproduktivnija provenijencija, koja će


Prof. dr. Konrad Pintarić, Sarajevo, Romanijska 7/III


5