DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 26     <-- 26 -->        PDF

neograničenim količinama, čime se postavljeni ciljeva postižu u znatno kraćem
vremenu.


Mikropropagacija listopadnih vrsta šumskog drveća se temelji na korištenju
postojećih meristema, najčešće dormantnih aksilarnih pupova, kao
materijala za početnu manipulaciju in vitro. U odnosu na druge načine dobivanja
biljaka kulturom tkiva, ovoj metodi se u šumarstvu daje prednost,
jer je genetički najkonzervativnija. Osim toga ona se odlikuje izuzetnom
jednostavnošću i efikasnošću.


S ciljem da se razradi mikropropagacijski postupak za breze, u ovom
radu je istraživana mogućnost uvođenja u kulturu dormantnih aksilarnih
pupova juvenilnih i adultnih roditeljskih biljaka, te umnažanje izdanaka i
njihovo zakorjenjivanje in vitro. Odabrane su tri vrste breza i to: obična ili
evropska breza (Betula pendula Roth.), papirasta breza (B. papyrifera Marsh.)
i žuta breza (B. lutea Michx.). Vrste su odabrane zbog njihove gospodarske
važnosti, a i zato što je vegetativno razmnožavanje breza klasičnim metodama
otežano (Jovanović i Tucović 1969, Tucović i Jovanović
1970, Krstinić i Kajba, usmeno priopćenje).


MATERIJAL I METODE


Biljni materijal


Dormantni aksilarni pupovi, sabirani sa roditeljskih biljaka od prosinca
do ožujka 1987/88. godine, korišteni su kao početni eksplantati. Za rad je
odabrano šest roditeljskih biljaka obične breze — dvije dvogodišnje (genotipovi
JV1 i JV2), tri četverogodišnje (genotipovi Ml, M3 i M4) i jedna dvadesetogodišnja
(genotip SB). Također su odabrane dvije dvogodišnje papiraste
breze (genotipovi P2 i P4) i četiri dvogodišnje žute breze (genotipovi
LI, L3, L4 i L5). Pupovi su prije izolacije meristema sterilizirani dvostruko
i to: u 3%»-tnoj vodenoj otopini klornog preparata »Izosan G« (Pliva, Zagreb)
15 minuta i u 6°/o-tnom vodikovom peroksidu 5 minuta. Nakon svake
sterilizacije ispirani su višekratno u sterilnoj destiliranoj vodi. Meristemi
pupova s nekoliko mladih primarnih listova izolirani su pod binokularnom
lupom u aseptičnim uvjetima i inokulirani na hranidbenu podlogu.


U radu su korištene biljke iz rasadnika Šumarskog instituta Jastrebarsko
i Šumarskog fakulteta u Zagrebu, te arboretuma Lisičine kraj Podravske
Slatine.


Hranidbena podloga


Za poticanje razvitka izdanaka iz meristema postojećih pupova, te njihovo
umnažanje korištena je modificirana podloga ACM (Ahuj a 1983) u
kojoj je koncentracija lizina smanjena na polovicu (342 uM), a adenin sulfat
je izostavljen iz podloge. Od regulatora rastenja dodavan je samo citokinin
6-benzilaminopurin (BA) i to 2,2 uM (indukcijska podloga). Za zakorjenjivanje
izdanaka korišten je isti hranidbeni sastav, a od regulatora rastenja
dodano je 1,0 y.M indolil-3-maslačne kiseline (IBA).


24