DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*232.13.001/2 (Betula sp.) Šum. list CXV (1991) 23


MIKROPROPAGACIJA OBIČNE BREZE (Betula pendula Roth),
PAPIRASTE BREZE (B. papyrifera Marsh.) I ŽUTE BREZE
(B. lutea Michx.)


Višnja BESENDORFER i Branka KOLEVSKA-PLETIKAPIĆ*


SAŽETAK: Mikropropagacijski postupak za običnu brezu (Betula
pendula Roth.), papirastu brezu (B. papyrifera Marsh.) i žutu
brezu (B. lutea Michx.) zasnovan je na primjeni kulture dormantnih
aksilarnih pupova za dobivanje izdanaka i regeneraciju kompletnih
biljaka. Za indukciju izdanaka iz meristema pupova i njihovo
umnažanje korištena je podloga mod. ACM uz dodatak 2,2
\xM BA. Na ovoj podlozi izdanci su umnaženi uspješno kroz dvijegodine. Razlike u stopi umnažanja između tri vrste breza, kao i
njihovih pojedinačno ispitivanih genotipova, uvjetovane su posjedovanjem
različitog morfogenetskog potencijala, kao i fiziološkim
statusom roditeljske biljke. Zakorjenjivanjem izdanaka na podlozi
mod. ACM uz dodatak ],0°/o \J.M IBA regenerirane su kompletne
biljke koje su se uspješno prilagođavale stakleničkim uvjetima
uzgoja, a u rasadniku su izrastale u normalne sadnice.


Ključne riječi: mikropropagacija, Betula pendula, B.
papyrifera, B. lutea.


UVOD


Metode kulture biljnog tkiva, sve su prihvaćenije, a time i prisutnije u
radu na unapređenju biljne proizvodnje. Iako su mogućnosti njene primjene
znatno šire, kultura tkiva u šumarstvu spominje se najčešće kao alternativa
za vegetativno razmnožavanje (B a j a j 1986, Bong a i Durza n
1987). U tom pogledu značajne perspektive otvara tehnika razmnožavanja
biljaka in vitro, mikropropagacija. Njenom primjenom u šumarstvu postaje
moguće vegetativno razmnožavanje mnogih vrsta šumskog drveća koje se
klasičnim metodama razmnožavaju teško ili nikako (C h a 1 u p a 1987, M c-
Covvn i McCown 1987, Kolevska-Pletikapić, 1985, Kolevska-
Pletikapić i Tomović 1988, Pevalek-Kozlina i Jelask
a 1986). Osim toga mikrokloniranjem je moguće trajno očuvanje pojedinih
jedinki-stabala s prirodnim superiornim karakteristikama (Karnosk y
1981). Primjenom mikropropagacijskih metoda u oplemenjivanju šumskog
drveća može se do reproduktivnog sadnog materijala doći znatno brže i u


* Mr. Višnja Besendorfer i dr. Branka Kolevska-Pletikapić, Zavod za molekularnu
biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Rooseveltov trg


6/III, p.p. 933, 41001 Zagreb