DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 23     <-- 23 -->        PDF

6. Prosječni volumen vretena jednog stabla (Tablica 6) varira između
7 dm3/ha (Visoko) i 127 dm´ (B. Gradiška). Na pojedinim plohama, između
provenijencija uglavnom ne postoje signifikantne razlike.
7. Kod kvaliteta stabala (Tablica 8) uglavnom nisu konstatirane signifikantne
razlike.
8. Uzimajući u obzir istovremeno volumen po stablu i kvalitet, najvredniji
su prov.´llOO i 1036, a lošije 1029 i 1060.
9. Višestruka analiza varijanse (prsni promjer u odnosu na plohu, provenijencija
i blokove) je pokazala da između provenijencija, blokova i interakcija
ploha x provenijencija, ploha x blokovi i provenijencija x blokovi ne
postoje signifikantne razlike. Visoko signifikantne razlike u veličini prsnog
promjera konstatirane su samo između ploha, što znači da su za visinu
proizvodnje više odlučujući uvjeti staništa nego provenijencija.
Najbolji proizvodni rezultati ostvareni su na plohi B. Gradiška koja se


nalazi na dubokom (preko 80 cm), svježem, prozračnom i rahlom kiselo sme


đem zemljištu (distrični kambisol).


LITERATURA


Khan , Shf. A. (1982): Zavisnost taksacionih elemenata i nekih fizioloških karakteristika
duglazije od provenijencije i uslova staništa (doktorska disertacija),
Sarajevo.


Linder , A. (1951): Statistische Methoden für Wissenschaftler, Mediziner und Ingenieure,
Basel.


Mikić, T. — Vuče tie, M. — Pint arid, K. (1988): Rezultati testa različitih
provenijencija ariša i duglazije na oglednim plohama kod Sarajeva. Referat
na stručnom sastanku Sekcije za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća,
Banja Luka.


Milanović, S. — Pintarić, K. (1978): Proučavanje vodnog režima raznih provenijencija
duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.j. Glasnik Zemaljskog muzeja
Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prirodne nauke, Nova serija, sv. XVIII, str.
179—196, Sarajevo.


Pintarić , K. (1983): Ritam prirašćivanja u visinu duglazije (Pseudotsuga taxifolia
Britt.) u toku godine u ovisnosti od provenijencije i vremenskih prilika.
Šumarski list, broj 7—8, str. 331—345, Zagreb.


Pintarić , K. (1988): Proučavanje prirašćivanja duglazije (Pseudotsuga Menziessi
/Mirb./ Franco) različitih provenijencija na oglednoj plohi »Goleš« kod Travnika
(rukopis), Sarajevo.


Pintarić , K. (1989): Proučavanje prirašćivanja IUFRO-duglazije različitih provenijencija
na oglednoj plohi »Crna Lokva« (Bosanska Gradiška). Šumarski
list, god. CXIII, sv. 9—10, str. 397—414, Zagreb.


Pintarić , K. (1989a): Proučavanje prirašćivanja IUFRO-duglazije različitih provenijencija
na dvije ogledne plohe u SR BiH (rukopis), Sarajevo.


Pintarić , K. (1986b): Prirašćivanje u visinu IUFRO-duglazije (Pseudotsuga Menziessi
/Mirb./ Franco) različitih provenijencija na oglednoj plohi »Gostović«
(Zavidovići), (rukopis), Sarajevo


Weber , E. (1972): Grundriss der Biologischen Statistik, Stuttgart.