DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 21     <-- 21 -->        PDF

slučaj. Zato pri ocjeni ukupne vrijednosti pojedinih provenijencija treba
uzeti u obzir istovremeno oba parametra. Uzimajući u obzir ove parametre,
vrijednost pojedinih provenijencija na oglednim plohama bila bi (Tablica 9):


Tablica 9.


Ocjena kvaliteta i proizvodnje stabala


P rovenijencij a


1029 1036 1060 1069 1090 1091 1099 »«> SS
Bos. Gradiška v(dm3)
Kval.
105
2,07
129
1,60
118
1,70
132
1,80
117
1,63
151
1,52
120
1,64
1421,37
122
1,67
Zavidovići v(dm3)
Kval.
107
1,23
100
1,26
63
1,35 —
70
1,39
— 91
1,28
1101,04
90
1,26
Kreševo v(dm3)
Kval.
81
1,78
91
1,71
— — —

79
1,79
981,66
87
1,74
Visoko v(dm:!)
Kval.
— 6,9
2,01
— —
— —
7,3
2,09
7,61,94
7,3
2,01


Prema tome, na pojed inim plohama bi najvrednije odnosno najlošije
bile slijedeće provenijencije


Ploha najvrednije najlošije


Bos. Gradiška 1036, 1091, 1100 1029, 1060


Zavidovići 1100, 1029, 1036 1060, 1090


Kreševo 1100 1029


Visoko 1100 1036


Prema tome najvrednija je prov. 1100, a među najlošije bi spadale provenijencije
1029 i 1060.


3.9. Parametri koji utječu na proizvodnju provenijencija
Da bi se utvrdilo koji faktori utječu na različito prirašćivanje pojedinih
provenijencija na plohama, provedena je višestruka analiza varijanse (L i n-
d e r 1951), pri čemu su uzete u obzir plohe, provenijencije i blokovi u odnosu
na prosječni prsni promjer.


F-test je pokazao da između provenijencija i blokova nema signifikantnih
razlika, dok postoje signifikantne razlike između ploha pri pragu signiiikantnosti
od p = 0,001.


Kod interakcija ogledna ploha x blokovi, provenijencija x ogledna ploha
i provenijencija x blokovi, ne postoje signifikantne razlike.


Prema tome, isključivo razlike u uvjetima staništa na plohama utječu
na proizvodnost pojedinih provenijencija. Da bi se utvrdilo između kojih
oglednih ploha postoje signifikantne razlike, proveden je Duncano v »the
new multiple rang test« (Webe r 1972). Rezultati ovog testa su pokazali