DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Prov. 1100 ima za oko 13«/o veći volumen u odnosu na prosjek za plohu, i za
oko 24je pokazala da ne postoje signifikantne razlike između dva prosjeka.


Na plohi Visoko, prosječni volumen je 7,3 dm3 ± 0,2 dm3 s variranjem
od 6,9 dm3 (prov. 1036) do 7,6 dm3 (prov. 1100). Prov. 1100 ima za oko 4«/o
veći volumen od prosjeka za plohu, i za oko 10%> veći u odnosu na najneproduktivniju
provenijenciju 1036. Razlike između dva prosjeka nisu
signifikantne.


Analizirajući redoslijed provenijencija po plohama, utvrđeno je da je
na svim plohama na kojima je zastupljena, najproduktivnija prov. 1100 koja
potiče iz države Oregon (USA, 45°06´ N, 123°36, W, 170 do 230 m.n.m.). Najveće
odstupanje je kod prov. 1029 (koja je zastupljena na tri plohe), jer je
u B. Gradiški najneproduktivnija dok na plohi Zavidovići spada među najproduktivnije.
Ova provenijencija potiče iz Britanske Kolumbije (Kanada,
49047´ N, 126°38´ W, 17 m.n.m.). Na temelju toga može se zaključiti da je
prov. 1100 genetski prilagodljivi ja na promijenjene ekološke uvjete, što nije
slučaj s prov. 1029. Stoga bi se trebala dati prednost prov. 1100 koja je najproduktivnija
a i najprilagodljivija na različite ekološke uvjete.


Ako se usporede volumeni vretena stabala samo onih provenijencija koje
su zastupljene na sve četiri plohe, dobit će se slijedeća slika (Tablica 7).


Tablica 7.


Volumeni vretena stabala


Provenijencij a


dm3
1036
% rang dm3
1099
V» rang dm3
1100
D/o rang
Prosjek
dm3 f/o rang
B. Gradiška
Zavidovići
Kreševo
Visoko
129
100
91
6,9
100
78
71
6
2
2
2
3
120
91
79
7,3
100
76
66
6
3
3
3
1
142
110
98
7,1
100
77
69
5
1
1
1
2
130 ± 5
100 ± 4
89 + 5
7,1 ± 0,1
100
77
68
5
1
2
3
4


Vidi se da je prve tri plohe redoslijed provenijencija potpuno isti, dok
je na plohi Visoko, koja je inače po proizvodnji znatno ispod proizvodnje
na sve tri plohe, redoslijed drugačiji. Dok je na prve tri plohe prov. 1099
na trećem mjestu, na plohi Visoko je na prvom.


Na kraju, može se reći da je razlika u proizvodnji manje ovisna od provenijencije
(iako je i ona značajna) a više od uvjeta staništa, posebno od
fizičkih svojstava tla.


3.7. Kvalitet stabla
Kvalitet stabala je ocjenjivan na slijedeći način:
Kvalitet stabala
1 — odličan deblo potpuno pravo i okomito od osnove do vrha, potpuno
zdravo,
2 — osrednji ako ne pripada kategoriji 1 i 3
3 — loš višestrano i jako zakrivljeno deblo, bolesno