DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 18     <-- 18 -->        PDF

1090 1060
1036 x x


Na plohi Kreševo, prosječni volumen iznosi 97 m:|,ha ± 15 m3 ha, s variranjem
od 59 m3 ha (prov. 1029) do 130 ni3 ha (prov. 1100), pri čemu razlike
nisu signifikantne.


Na plohi Visoko, prosječni volumen iznosi 6,3 m3/ha ± 0,2 m3/ha, s variranjem
od 5,7 m3/ha (prov. 1100) do 6,7 m3/ha (prov. 1099) pri čemu razlike
nisu signifikantne.


Prosječni dobni volumski prirast po plohama (Tab. 6) varira između
0,28 m3/ha (Visoko) i 7,6 m´/ha (B. Gradiška).


Na plohi B. Gradiška prosječni volumski prirast iznosi 7,6 m3/ha ± 0,3
m"/ha s variranjem od 6,1 m3 ha (prov. 1029) do 8,8 m3 ha (prov. 1069).


Na plohi Zavidovići, volumski prirast iznosi 3,1 mVha ± 0,3 m3/ha s
variranjem od 2,0 m3/ha (prov. 1060) do 4,1 m3/ha (prov. 1036)


Na plohi Kreševo prosječni volumski prirast iznosi 4,4 m3/ha ± 0,7 m3/ha
s variranjem od 2,7 m3/ha (prov. 1029) do 5,9 nr´/ha (prov. 1100).


Najmanji volumski prirast od svega 0,28 m3 ha ± 0,01 m3/ha utvrđen
je na plohi Visoko s variranjem između provenijencija od 0,26 m3/ha (prov.
1100) do 0,30 m3/ha (prov. 1099).


Da bi se dobila realnija slika o proizvodnosti pojedinih provenijencija,
na osnovu broja stabala, za svaku plohu i provenijenciju je obračunat volumen
prosječnog stabla. (Tablica 6). Na osnovu podataka iz tablice proizlazi
da prosječni volumen jednog stabla varira od 7,3 dm3 (Visoko) do
127 dm3 (B. Gradiška).


Na plohi B. Gradiška, prosječni volumen je 127 dm3 ± 5 dm3, s variranjem
od 105 dm3 (prov. 1029) do 151 dm3 (prov. 1091). Na ovoj plohi, prov.
1091 ima za oko 19% veći volumen u odnosu na prosjek za plohu, i za oko
44°/o veći volumen u odnosu na najneproduktivniju provenijenciju 1029. Analiza
varijanse je pokazala da od 20 uspoređenja dva prosjeka, u 5 slučajeva
(25°/o) su razlike signifikantne:


riranjem između 63 dm3 (prov. 1060) i 110 dm3 (prov. 1100). Prov. 1100 ima


1099 1060 1090 1029
1091 x x x xx
1100 — — — x
Na plohi Zavidovići, prosječni volumen stabla je 90 dnr ± 7 dm3 s va


za oko 22%> veći volumen od prosjeka za plohu, i za oko 75°/» u odnosu na
najneproduktivniju provenijenciju 1060. Analiza varijanse je pokazala da od
15 uspoređenja dva prosjeka, u šest slučajeva (40°/o) razlike dva prosjeka
su signifikantna:


1100 1029 1036
1090 xx xx xx
1060 xx xx xx


Na plohi Kreševo, prosječni volumen iznosi 87 dm3 ± 4 dm3 s variranjem
između provenijencija od 79 dm3 (prov. 1099) do 98 dm3 (prov. 1100).