DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Na plohi B. Gradiška, prosječni volumen vretena stabla iznosi 166 m3/ha
± 6 rcr/ha, s variranjem od 134 m3/ha (prov. 1029) do 193 m3 ha (prov.
1069). Analiza varijanse je pokazala da od 20 uspoređenja dva prosjeka, samo
u jednom slučaju (5%) su razlike signifikantne pri pragu signifikantno


sti p = 0,05:
1069
1029 xx
Tablica 6.


Volumen vretena stabala po hektaru i po prosječnom stablu i prosječni
volumni prirast


Bos. Gradiška Zavidovići Kreševo Visoko


VvZVvZVvZVvZ


m3/ha dm! m3/ha m-´Vha dm1 m3/ham3/ha dm3 m3/ha m3/ha dm3 m3/ha


x 134 105 6,1 80 107 3,6 59 81 2,7 — — —
1029 SD 16 3 — 36 23 — 24 29 — — — —
Sx 9 2—21 13 — 14 17 — — — —


x 175 129 8,0 91 100 4,1 121 91 5,5 6,3 6,9 0,29
1036 SD 42 17 — 28 16 — 69 45 — 2,3 1,7 —
Sx 24 10 — 16 9 — 40 26 — 1,3 1,0 —


x 154 118 7,0 44 63 2,0 — — — — — —
1060 SD 43 23 — 7 17 ______ _
Sx 25 13 — 4 10 ______ _


x 193 132
1069 SD 19 17
Sx 11 10


x 170 117 7,7 46 70 2,1
1090 SD 28 12 — 9 10 —
Sx 16 7 — 5 6 —


x 168 151 7,6
1091 SD 42 12 —
Sx 24 7 —


1099
\
SD
Sx
167
12
7
120
16
9
7,6

77
19
11
91
7
4
3,5

78
23
13
79
28
16
3,5


6,7
0,9
0,5
7,3
2,3
1,3
0,3


1100
X
SD
Sx
170
26
15
142
14
8
7,7

76
5
3
110
19
11
3,5

130
52
30
98
38
22
5,9


5,7
2,1
1,2
7,6
4,1
2,4
0,3


Prosjek
X
SD
Sx
166
16
6
127
14
5
7,6
0,7
0,2
69
18
7
90
18
7
3,1
0,8
0,3
97
30
15
87
8
4
4,4
1,3
0,7
6,3
0,4
0,2
7,3
0,3
0,2
0,3
0,02
0,01


Na plohi Zavidovići, prosječni volumen iznosi 69 m3/ha ± 7 m3/ha, s variranjem
od 44 m3/ha (prov. 1060) do 91 m3/ha (prov. 1036). Od 15 uspoređenja
dva prosjeka, samo u dva slučaja (13°/o) razlike su signifikantne i to
pri pragu signifikantnosti od p = 0,10:


15