DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Na plozi Zavidovići, prosječni prsni promjer je 14,4 cm ± 0,6 cm s variranjem
od 12,3 cm (prov. 1060) do 15,5 cm (prov. 1036). Od 15 uspoređenja
dva prosjeka, u 8 slučajeva (53%) razlike su signifikantne pri pragu signifikantnosti
od p = 0,01:


1036 1100 1029 1099


1090 xxx xxx xxx xxx


1060 xxx xxx xxx xxx


Na plohi Kreševo prosječni prsni promjer iznosi 15,4 cm ± 0,7 cm, s
variranjem od 13,2 cm (prov. 1029) do 17,3 cm (prov. 1100), a između provenijencija
nisu utvrđene signifikantne razlike.


Na plohi Visoko prosječni prsni promjer iznosi 6,5 cm ± 0,1 cm s variranjem
između provenijencije od 6,2 cm (prov. 1100) do 6,7 cm (prov. 1099),
a između provenijencija nisu utvrđene signifikantne razlike.


3.5. Temeljnica
Temeljnica po plohama i provenijencijama prikazana je u Tablici 4.
Prosječna temeljnica po plohama varira od 1,60 m2 ha (Visoko) do 26,57 m2/ha


(B.
Gradiška).
Na plohi B. Gradiška prosječna temeljnica je 26,57 m2/ha ± 0,81 m2 ha,
s variranjem od 22,20 m2/ha (prov. 1029) do 30,71 m2/ha (prov. 1069), pri
čemu su razlike između provenijencija slučajne.
Na plohi Zavidovići prosječna temeljnica iznosi 8,41 m2/ha ± 0,80 m2 ha
s variranjem od 5,64 m2/ha (prov. 1100) do 11,05 m2/ha (prov. 1036). Analiza
varijanse je pokazala da od ukupno 15 uspoređenja dva prosjeka, u dva slučaja
(13%) su razlike signifikantne pri pragu signifikantnosti od p = 0,10:


1090 1060
1036 x x


Na plohi Kreševo, prosječna temeljnica iznosi 11,75 m2/ha ± 1,76 m2/ha,
s variranjem od 7,16 m2/ha (prov. 1029) do 15,71 m2 ha (prov. 1100). I pored
značajnih razlika, one nisu signifikantne.


Na plohi Visoko prosječna temeljnica iznosi 1,60 m2ha ± 0,07 m2/ha, s
variranjem od 1,45 m2/ha (prov. 1100) do 1,73 m2 ha (prov. 1099), pri čemu
su razlike između provenijencija slučajne.


Ove veoma velike razlike u temeljnici po plohama i provenijencijama,
uvjetovane su razlikama u mikrostaništu, što se odrazilo na prirašćivanje
u visinu i debljinu, a prije svega i o broju stabala po hektaru, koji jako
varira po plohama i provenijencijama, o čemu je bilo više govora u poglavlju
3.2.


3.6.
Volumen vretena stabla
Volumen vretena stabla (Tablica 6) po plohama varira od 6,3 m3/ha (Visoko)
do 166 ma/ha (B. Gradiška). Obzirom na velike razlike između ploha,
potrebno je konstatirati, da pored uvjeta staništa, značajnu ulogu igra i
broj stabala, koji je na plohama veoma različit, kako je rečeno u poglavlju
3.2.