DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 12     <-- 12 -->        PDF

niža. Ako se usporede visine u 10. i 22. godini, može se konstatirati, da su
se kod prve tri plohe razlike smanjile, a na plohi Visoko povećale.


Na plohi B. Gradiška prosječne visine su 12,5 m ± 0,2 m, s variranjem
od 13,1 m (prov. 1901) do 11,8 m (prov. 1029). Analiza varijanse je pokazala
da od 20 uspoređenja dva prosjeka, samo u dva slučaja (10%) su razlike
signifikantne kod p = 0,05:


1091 1100


1029 xx xx


Na plohi Zavidovići, prosječne visine su 13,9 m ± 0,4 m, s variranjem
od 15,0 m (prov. 1100) do 12,5 m (prov. 1060). Od 15 uspoređenja dva prosjeka,
u četiri slučaja (27%) su konstatirane signifikantne razlike:


1060 1090
1100 xx xx
1029 x xx


Na plohi Kreševo prosječna visina je 12,8 m ± 0,4 m, s variranjem od
13,8 m (prov. 1100) do 12,1 m (prov. 1099), pri čemu razlike između dva prosjeka
nisu signifikantne.


Na plohi Visoko, kod sve tri provenijencije prosječna visina je 4,4 metra.


Zbog toga što sve provenijencije nisu zastupljene na svim plohama, realnije
je uspoređivati one provenijencije koje su zastupljene na svim plohama
(Tablica 3):


Tablica 3.


Prosječne visine u 10. i 22. godini


Provenijencija
pioh a Starost 1036 1099 1100´ Prosjek


prosječna visina u metrima


Bos. Gradiška 10 2,7 2,4 2,4 2,5 ± 0,1


22 12,7 12,3 13,1 12,7 ± 0,2
Zavidovići 10 1,1 1,4 1,3 1,3 ± 0,1
22 14,7 13,7 15,0 14,5 ± 0,3


Kreševo 10 1,8 2,0 1,9 1,9 ± 0,04


22 13,2 12,1 13,8 13,0 ± 0,4
Visoko 10 1,0 1,0 1,0 1,0 ± 0,0
22 4,4 4,4 4,4 4,4 ± 0,0


Vidi se jasno, da u 22. godini u odnosu na starost od 10 godina, kod prve
tri plohe, uslijed preticanja dolazi do smanjenja razlika, dok su se u odnosu
na plohu Visoko razlike povećale.


Prosječni dobni visinski prirast po plohama varira od 20 cm (Visoko)
do 63 cm (Zavidovići), s napomenom da između prve tri plohe ne postoje
značajne razlike, ali da značajno zaostaje u rastu u visinu duglazija na plohi
Visoko.