DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 101     <-- 101 -->        PDF

za nastavnika na Visokoj šumarskoj školi
u Rabat, gdje je predavao uređenje pašnjaka.
Poslije prestanka mandata u FAO
radio je u Libiji na uređenju pustinjskog
pašnjaka Bir Ayad, sve do 1973. g.


Ziani je mnogo putovao, obišao je
mnoge zemlje Evrope, Afrike, Azije, Amerike
i održao znatan broj stručnih i
putopisnih predavanja u Šumarskom i
drugim društvima (u Zagrebu i drugim
mjestima).


Napisao je znatan broj stručnih radova
iz oblasti šumarstva i stočarstva
od kojih spominjemo najvažnije:


Posebna izdanja:


, — Problemi šumske ispaše u SRH,
Zagreb, 1965.,


— L´amenangement des parcours. Rabat
FAO 1972.
— Les a perspectives et les principes
de la technique de l´elevagc des chevres
danš les pays mediteranennes FAO Rome
1964. Isti rad i na engleskom jeziku.
— Atriplex halimus. FAO Tunis, 1970.
MILIVOJE SIMUNOVIČ
dipl. inž. šum.
(1913—199a)


U Dubrovniku je 6. srpnja 1990. godine
umro u 77. godini života, a slijedeči
dan u istom mjestu pokopan dipl.
inž. šum. u mirovini Milivoje Simunovič.


Radovi u časopisima i zbornicima:


— Šumski zaštitni pojas u sklopu agrotehničkih
mjera, Beograd, 1949.
— Šumska melioracija jako podzoliranih
degr. površina, Zagreb, 1957.
— Šumska melioracija paljevina, Titograd,
1959.
— Die Vegetations Karte als Grundlage
der Verbesserung, Stolzenau, 1959.
— Melioracija degr. pašnjaka sa kulturama
šum. krmnog drveća i grmlja,
Zagreb, 1962.
— Krš, gospodarstko podizanje, Šum.
enciklopedija, Zagreb, 1963.
— Vrištine, Šum. enc, Zagreb, 1963.
— Problem uzgoja koza u Jugoslaviji,
Zagreb, 1964.
— Novi aspekti problema uzgoja divljih
koza, Zagreb, 1986.
Svojim popularno-stručnim predavanjima
i redovnim susretima u Društvu inženjera
i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske bio je cijenjen i uvažavan
i kao šumar i čovjek.


Uredništvo


Milivoje Simunovič potiče iz šumarske
obitelji i tu tradiciju nastavlja njegov
sin Boris.


Rođen je 12. svibnja 1913. godine u
Sremskoj Mitrovici, gdje je završio osnovnu
školu i dva razreda gimnazije.
Gimnaziju je nastavio u Beogradu, a na
Poljoprivređno-šumarskom fakultetu u
Zemunu 1935. godine diplomirao šumar


stvo.
Prvi radni staž u šumarstvu započinje
1936. godine u tehničkom olsjeku
Ministarstva šumarstva i ruda u Beogradu,
zatim u Šumskoj upravi Klenak,
pa ponovno do početka rata u Ministarstvu
šumarstva i ruda u Beogradu u otsjeku
za pošumljavanje.


Godine 1939. na konkursu je dobio
stipendiju francuske vlade, te školske
1939 40. godine se nalazi na specijalizaciji
iz oblasti pošumljavanja i šumskih
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 102     <-- 102 -->        PDF

egzota prvo u Parizu, a zatim u šumarskom
arboretumu u mjestu Banes kod
Orleanda. Drugi svjetski rat prekinuo
je njegovu specijalizaciju u Francuskoj.


U mjesecu travnju 1941. godine bio
je zarobljen od Nijemaca i odveden u
zarobljeništvo u Njemačku gdje ostaje
sve do konca rata, kada ga oslobađaju
Englezi i omogućuju mu povratak u domovinu.


Kao zarobljenik se isticao u raznim
aktivnostima, pa je tako u mjestu Nürnberg
osnovao kulturno-umjetničko društvo
»Boem«, kroz koje se uključio u
narodnooslobodilački pokret u Jugoslaviji.


Po povratku u domovinu odmah se
zaposlio i to najprije u Zemunu, a zatim
u Mostaru. U Institutu za naučno šumarska
istraživanja u Mostaru od 1946—
—1948. godine bio je pomoćnik direktora
za uzgoj šuma, a nakon reorganizacije
tog instituta i osnivanja Experimentalne
stanice Bijelo Polje kod Mostara
postaje njen direktor od 1948—1953.
godine.


Službovanje u Dubrovniku započeo
je 1953. godine na dužnosti upravitelja
Šumarije Dubrovnik, zatim kao šumarski
inspektor pri kotaru Dubrovnik od
1955—1962. godine, te do 1977. godine
kad je umirovljen, kao upravitelj Šu


marije Dubrovnik.
Milivoje Simunović je bio vrstan
poznavalac struke, principijelan, jasan i
nadasve uredan službenik. Posebno se


veselio novim pošumljavanjima, pa su
tako današnje prekrasne kulture alepskog
i primorskog bora, pinjola i čempresa
na dubrovačkom području nastale
njegovom zaslugom. Nažalost mnoge su
kasnije stradale u šumskim požarima.


Pored radova na pošumljavanju goleti
i degradiranih površina, veliki dio
svog radnog vijeka posvetio je problematici
zaštite šuma od požara. Bio je
veliki poznavalac te problematike i dao
je dosta radova i publikacija za rješa


vanje te problematike.
Od objavljenih stručnih radova ističu
se: Upustvo za pošumljavanje, Beograd
1939., Septembarska sjetva sjemena čempresa,
Sarajevo 1953., Obični orah na
submediteranskom kršu, Sarajevo 1955.,
Melioracija degradirane makije resurekcijom
i sjetvom alepskog bora nakon
pripreme tla požarom, Beograd 1956.,
Pošumljavanje na terase u degradiranoj
zoni krša? Šum. list Zgb. 1957., Fiziološko
srašćivanje korijena alepskog bora,
primorskog bora i pinjola, Šum. list Zgb.
1958. i mnoga druga stručna objavljivanja
kod nas i u inozemnim publikacijama.
Odlikovan je Ordenom rada III reda
Ukazom broj 363 od 30. 12. 1946. godine.


Smrću jednog od priznatog i istaknutog
šumarskog stručnjaka veliki je gubitak
za šumarsku struku.


Neka mu je velika hvala i vječna slava.


Rado Lujo