DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Provenijencija


Blok 1036 1099 1100 Prosjek
°/o preživljavanje
I 69 50 37 52 ± 8
II 44 53 53 50 ± 2
III 56 61 52 56 ± 2
Prosjek 56 ± 6 55 ± ; 5 47 ± 4


Do 10. godine, prosječan postotak preživljavanja je bio 72°/o, s variranjem
između provenijencija od 68se može zaključiti da je od 10. do 22. godine mortalitet bio još uvijek visok,
oko 16%. Na visok mortalitet je naročito utjecala visoka bujad, i preko dva
metra visine, i gusta pokrovnost. Posebno su visoke štete bile preko zime,
kada je osušena bujad pod pritiskom snijega »legla« na biljke. Štete od
bujadi su došle do izražaja uslijed toga, što od osnivanja plohe biljke nisu
oslobađane od bujadi i druge korovske vegetacije.


Na osnovu izloženog se može zaključiti, da u pogledu preživljavanja nisu
bile značajne razlike između provenijencija. Razlike su uvjetovane prije
svega mikroekološkim uvjetima (mrazište, pseudoglej, plitki oglejeni horizont)
i izostanak njege kulture (oslobađanje biljaka od korovske vegetacije)
u prvih 5—6 godina nakon sadnje.


3.2. Broj stabala
Broj stabala (Tablica 1) je direktno vezan s preživljavanjem, jer do 22.
godine starosti se nisu provodili nikakvi uzgojni zahvati, kojima bi se smanjivao
broj stabala. Prilikom osnivanja ogleda, posađeno je 1600 biljaka po
hektaru (razmak sadnje 2,5 m X 2,5 m), što je na temelju stranih iskustava
dovoljno da bi se proizvela kvalitetna drvna masa.


Na koncu 22. godine starosti, prosječan broj stabala po plohama varira
od 757 ± 30 (Zavidovići) do 1319 ± 40 (Bosanska Gradiška) po hektaru. Kako
se vidi, razlike između ploha su značajne, ali one su uvjetovane manje provenijencijom
sjemena, a više mikrostanišnim uvjetima koji su utjecali na
veći ili manji postotak preživljavanja. Na pojedinim plohama razlike u broju
stabala između provenijencija su beznačajne tako da se mogu zanemariti.


Na plohi Bosanske Gradiške, samo u dva slučaja (7°/o) razlike dva prosjeka
su signifikantne pri pragu signifikantnosti od p = 0,10. Na plohi Zavidovići
i Visoko razlike u broju stabala nisu signifikantne. Na plohi Kreševo
razlike dva prosjeka su signifikantne u tri slučaja (50°/o) i to u dva slučaja
pri pragu signifikantnosti od p = 0,05, i u jednom slučaju pri pragu signifikantnosti
od p = 0,10.


3.3. Visine
Pri obračunu visina uzete su u obzir prosječne visine, gornja visina (20°/o
najviših stabala) i prosječna visina 400 najviših stabala po hektaru. Razlog