DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 93     <-- 93 -->        PDF

STRUČNI ČLANAK — PROFESSIONAL PAPER
UDK 630* 91 (729.1) Šum. list CXIV (1990) 527


ŠUMARSKA RAZGLEDNICA SA KUBE


Ivan MIKLOŠ*


Između dvije Amerike


U kubanskom državnom grbu figurira, između ostalog, i jedan zlatni ključ
na plavoj pozadini mora, između dva kontinenta. To je »Ključ Zaljeva«, ili »Ključ
Novoga Svijeta«, koji simbolizira položaj Kube na ulazu u Meksički zaljev, između
Sjeverne i Južne Amerike. Taj se dio Atlantika često naziva i »Američkim
Sredozemljem«, a Kuba »Perlom Antila«. Kolumbo je u svom dnevniku 28. 10.
1492. napisao da je to »najljepša zemlja što je ljudske oči vidješe.« Dao joj je
naziv J u a n a, u čast prvorođene kćeri »katoličkih kraljeva« Ferdinand a
II i Isabele . Tek je kasnije taj naziv promijenjen u današnji.


Unatoč geografskoj izoliranosti u prostranom Karibskom moru, Kuba nije
jako udaljena od susjednih zemalja: od Haitija svega 77 km, od Jamajke 140
km, od poluotoka Floride u SAD 198 km, a od .meksičkog poluotoka Jukatana
210 km. Po površini, a i po broju stanovnika, može se približno usporediti sa
Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom zajedno, a dužina otoka jednaka je po
prilici udaljenosti između Triglava i Đevđelije (si. 1).


Po svom obliku Kuba liči na krokodila, okrenutog glavom prema istoku.
Kubanski pjesnik Nicolas Guille n (umro 1989. godine) opisuje ju kao »dugačkog
zelenog guštera« (»largo lagarto verde«), koji »plovi na svojoj mapi«
Karibskom morem. Na Kubi se naziv lagarto (gušter) upotrebljava za veće,
a ne — kako bi se moglo očekivati — manje vrste krokodila. Od riječi lagarto
nastala je i engleska riječ aligator.


U sastav kubanske države ulazi još oko 1600 manjih i većih otoka, grupiranih
u 4 arhipelaga — 2 na sjeveru i 2 na jugu. Najveći od tih otoka nalazi se
ispod »repa krokodila« i otprilike je 4 puta veći od našeg najvećeg otoka, Krka.
Nekada se zvao Išla de Pinos (»Otok borova«), a danas — Išla de Ja Juventud
(»Otok mladosti«).


Nemirno more stalno se pjeni duž kubanskih obala, dugih više od 5,5 tisuća
kilometara, pa se iz aviona lijepo vidi kako je čitav otok obrubljen bjelinom
morskih valova. Jedna vrsta vjetra ima specifičan kubanski naziv viento
platanero, jer je posebno opasan za plantaže banana. Naime, el platano u španjolskom
govornom području znači najčešće banana, iako se njome označuje
i drvo platana (Platanus sp.).


Kubanske su plaže pješčane, dugačke i široke. Ima ih ukupno oko 300. Jedna
od njih, u pokrajini Matanzas na sjeveru otoka, od najnovijeg vremena nosi
naziv »Plava Yugoslavia«, u znak priznanja nekim našim poduzećima za višegodišnju
suradnju s domaćim privrednicima.


527