DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Iako je u primjeru oštećenost (O) podjednaka, prema SO se zaključuje
da je stanje jele lošije od stanja smreke, odnosno jela je srednje, a smreka
malo oštećena. To još bolje pokazuje pokazatelj IO, po kojem je u JSO 2
i višem 71.3% stabala jele sa srednjim oštećenjem 2.2, a svega 37.7% stabala
smreke, sa srednjim oštećenjem 2.1.


4. UMJESTO ZAKLJUČKA — ANSTATT DER SCHLUSSFOLGERUNGEN
Kod terenskih radova na izradi fotointerpretacijskog ključa za potrebe
inventarizacije oštećenja bukve i jele pomoću infracrvenih kolornih aerosnimki
na području Zajednice općina Rijeka i Nacionalnog parka »Plitvička
jezera« u ljeto 1988. godine došli smo do određenih saznanja na osnovi kojih
predlažemo:


1.
Oštećenost pojedinih stabala treba definirati jedinstvenim stupnjem oštećenja
(JSO) na osnovi procjene postotka osutosti lišća i iglica (OS), požutjelosti
(ž) i odumiranja krošnje (OD). Procjenu na terenu vršiti u razredima
u rasponu od 5% ili 100/0.
2.
Predlaže se modifikacija skale stupnja oštećenja dijeljenjem stupnja 2, na
podstupnjeve 2.1 i 2.2 (Tablica 3).
3.
JSO računati na osnovi procjene postotka osutosti (OS), požutjelosti i odumiranja
krošnje (OD) pomoću formule 1, te tablica 2 i 3 ili 4.
4.
Stupanj oštećenosti sastojina se definira po tablici 5, računanjem srednje
oštećenosti (SO), po formuli 3.
5.
Oštećenost sastojine može se pobliže opisati pokazateljima: indeks oštećenja
(IO), po formuli 4 i srednja oštećenost za stabla JSO 2 i više (S02),
po formuli 5.
6.
Za osiguranje jedinstvenog kriterija određivanja JSO, što je bitno za uspjeh
inventure oštećenja šuma, provesti školovanje i trening izvršilaca
na primjernim objektima. Smanjenju razlika u procjeni oštećenja doprinijelo
bi, kako to pokazuju inozemna iskustva, publiciranje atlasa oštećenja
za naše najvažnije vrste drveća.
LITERATURA — LITERATURZEICHNIS


AFL — Arbeitsgruppe Forstlicher Luftbild inlerpreten (1988): Auswertung von
Color — Infrarot — Luftbildern. Freiburg.


Bauer, F. (izd.) 1986: Diagnois and classification of new types of demage affecting
forest. Special edition EEC. AFZ, Miinchen.


Bosshard , W. (izd.) 1986: Sanasilva — Kronenbilder/Couronnes d´arbres/Le
chiome degli allbcri. Birmensdorf.


Hartmann, G., F. Nienhaus & H. Butin 1988: Farbatlas Waldschaden,
Diagnose vom Baumkrankheiten. Ulmer Verlag, Stuttgart.


Ilildebrandt, O. Grundmann, H. Schmidtke & P. Tepasse 1986:
Entwiecklung und Durchfuhrung einer Pilotinventur fiir eine permanente europaische
Waldschadlusinventur, KFK — PEF Berichte, 4, Karlsruhe.


Ilildebrandt, G. & K. P. Gross 1989: Inventarizacija i opažanje sadašnjih
oštećenja šuma u SR Njemačkoj. Šum. list 113 (6—8): 279—298.