DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 84     <-- 84 -->        PDF

đenih iskustava o potrebi modifikacije tili pravila (Kalafadži ć & Kuša
n 1989). Kako su jedinstveni kriteriji za ocjenu stupnja oštećenosti bitan
preduvjet za konzistentno izvođenje inventarizacije oštećenja i međusobno
uspoređivanje rezultata ovdje iznosimo saznanja do kojih snio došii prilikom
određivanja stupnja oštećenosti pojedinačnih stabala.


Kod provođenja navedene inventarizacije trebalo je ustanoviti i prostorni
raspored oštećenja. Zato je osim stupnja oštećenja pojedinačnih stabala
određivan i stupanj oštećenosti sastojina. U radu se prikazuje način računanja
pokazatelja oštećenosti šumskih sastojina, koji je primijenjen pri
navedenoj inventarizaciji, te način rangiranja šumskih sastojina prema stupnju
oštećenosti. Predlaže se da se kod budućih inventura oštećene sastojine
rangiraju na taj način.


2. STUPANJ OŠTEĆENOSTI POJEDINIH STABALA —
SCHADSTUFEN FOR EINZELBAUME
U pomanjkanju nekih određenih mjerljivih unutarnjih pokazatelja oštećenosti,
danas se stupanj oštećenosti pojedinih stabala na terenu određuje
na osnovi vidljivih vanjskih značajki, za koje se smatra da su simptomi fiziološke
kondicije pojedinog stabla. To je u prvom redu postotak osutosti asimilacionog
aparata (iglica i lišća), prema kojem se stabla razvrstavaju u
pojedine stupnjeve oštećenja, kako to navode i spomenuta »Uputstva«. Stupnjevi
oštećenja se definiraju prema postotku osutosti asimilacijskog aparata
u odnosu na stablo s potpunom krošnjom, prema praksi u inventarizacijama
oštećenja šuma u Srednjoj Evropi (tablica 1). Osim osutosti registrira se i
postotak i tip požutjelosti iglica i lišća (kloroza), postotak i tip odumiranja
grana i grančica, broj suhih grana u gornjem dijelu krošnje, te još neke
druge vidljive značajke, kao što je pojava mehaničkih oštećenja, lameta sindrom
kod smreke, smoljenje debla, pojava sekundarnih mladica (živica), te
pridolazak štetnika i biljnih bolesti-


Definiranje stupnja oštećenja pojedinačnih stabala na osnovi »/» osutosti
i požutjelosti iglica/lišća (AFL 1988).


Tablica 1:


Schađstufendefinition fiir Einzelbaume auf Grund Nadel/Blattverlust und des
Anteils der vergilbten Nadel/BIattmasse


Tabelle 1:


Stupnjevi oštećenja Požutjelost — Vergilbung %
Schadstufen


:10 11—25 26—60 >60


Osutost iglica/lišća
Nadel/Blattverlust Stupnjevi oštećenja — Endschadstufen


0 >
io% 0 0 1 2
1 11-25% 1 1 2 2
2 26 — 60% 2 2 3 3
3 60% < 3 3 3 3
4 Odumrlo 4
Abgestorben