DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 82     <-- 82 -->        PDF

IZ DOMAĆIH STRUČNIH ČASOPISA


Iz časopisa Republičkog zavoda za
zaštitu prirode SR Srbije Zaštita prirode
br. 40. bilježimo izvještaj o dosadašnjim
rezultatima istraživanja uzroka propadanja
hrasta kitnjaka na cijelom području
SR Srbije Prof, dr P. Marinkovič
a te o prirodnoj obnovi Pančićeve
omorike poslije požara Dr. D. Č o 1 i ć a.


Istraživanje Prof. Marinkovića pokazuju,
da »u lancu štetnih faktora najznačajnije
mesto zauzima oboljenje koje
izazivaju vaskularne gljive (Ophiostoma
roboris i O. piceae, nap. O.P.), koje na


1 V. Šumarski list 1986. br. 5—6., str. 236.


seljavaju sudovno tkivo fiziološki oslabljenih
individua i izazivaju uvenuće ili
hronično sušenje«. Fiziološko slabljenje
stabala posljedica je raznih defolijatora,
napada pepelnice na lišće i izbojke
poslije golobrsta, te deficit vlage u tlu
u toku vegetacije (lipanj — listopad) te
je proces sušenja ubrzan u sušnim godinama
1984—1988. Nedostatak vlage u
doba vegetacije utvrđen kao glavni važan
uzrok sušen´ja hrasta kitnjaka i lužnjaka
u Rumunjskoj.1