DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 69     <-- 69 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 42 + 653 (497.13) 003 Sum. list CXIV (1990) 503´


KOMPARATIVNA ISTRAŽIVANJA EKONOMSKIH POSLJEDICA
SUŠENJA JELE U GORSKOM KOTARU


COMPARATIVE INVESTIGATIONS OF ECONOMIC CONSEQUENCES
OF THE DYING BACK OF FIR TREES IN GORSKI KOTAR


(I dio)


Uroš GOLUBOVIĆ*


SAŽETAK: Ovaj rad predstavlja popularno napisan kratak
izvadak iz autorove opsežne znanstvene studije, što ju je priredio
za jedan od znanstvenih zbornika. Zato u radu autor, u pravilu,
iznosi samo krajnje rezultate istraživanja i to opet samo za jedantip jelovo-bukovih šuma (I — C — 40) ili biljnu zajednicu jele sa
rebračom (Blechno-Abietetum Hl). Istraživanja za preostale tipove
jelovo-bukovih šuma u Gorskom Kotaru su — kako autor
navodi — u toku. Valja istaći da su ova istraživanja vrlo kompleksna,
jer obuhvaćaju proces od sječe i izrade jelovih stabala u
šumi do zaključno sa pilanskom preradom jelovine.


Ključne riječi: jela, sušenje jele, ekonomske posljedice,
drvna masa, prosječna drvna masa, pilanski trupci, piljena grada,
vrijednost.


UVOD


Introduction


Činjenica je da se jela, manje ili više, posvuda suši. Uzroci sušenja jele
su još uvijek nepoznati, ali se oni intenzivno istražuju. Doduše, već postoje
određeni rezultati tih istraživanja, ali su oni, smatramo, još nesigurni i
nekompletni da bi se na temelju njih moglo meritorno zaključivati. Čim postoji
dvojba, da ne kažemo nagađanje, da li se jela suši od prevelikog napada
moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella), ili od kiselih kiša, ili pak
od zaređalih sušnih godina, čak i godina bez snijega itd. — sve to zajedno
treba minuciozno istražiti i postaviti dijagnozu, a onda odrediti terapiju.
Istini za volju, nama je u svemu tome lakše, jer istražujemo samo ekonomske
posljedice sušenja jele i ta su istraživanja i egzaktna i brza i, što je najvažnije,
brzo donose rezultate. Ali to ne znači da nijcsu skupa, komplicirana
i kompleksna i da se ne obavljaju uz velike napore i samoodricanja, kako
istraživača, tako i stručnjaka na terenu. Na tome im se i ovom prilikom
najtoplije zahvaljujemo, uz napomenu da bez njih ovih istraživanja ne bi
ni bilo.


* Dr Uroš Golubović, Šumarski fakultet, Zagreb.
503