DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 62     <-- 62 -->        PDF

nih relativno malih ali fleksibilnih pogona s također specijaliziranim sastavi
jaonicama, odonsno pogonima za finiširanje i kompletiranje gotovih
proizvoda, nameće se tendencija fizičkog smanjivanja tvornica finalnih proizvoda,
a otvara se mogućnost diverzifikacije programa gotovih proizvoda
do zadovoljenja individualnih zahtjeva potrošača. Takvu preorijentaciju moguće
je ostvariti poticanjem nove podjele rada u okviru tržišnih međuveza
između dobavljača i dijelova, sklopova i usluga, te ispručioca gotovog namještaja.
Ponuda specijaliziranih pogona postaje predmet internacionalizirane
tržišne razmjene, te se napuštaju interni kriteriji za različito vrednovanje
domaćeg i inozemnog tržišta.


Izbor ili podjela, te prihvaćanje programa obrade indirektno predstavlja
jedan vid podjele rada, jer struktura programa i mogućnost njegova
plasmana direktno utječe na sve proizvodne i tržišne ativnosti. Međutim
podjela programa ne znači i podjela tržišta, jer se unutar specijaliziranih
poduzeća javlja neminovna konkurencija sa sličnim programima, te oni postaju
predmet nadmetanja u kvaliteti i cijenama. Na to utječe i stupanj
razvijenosti proizvodnih sistema i njihova nezavisnost.


Oblikovanju tehnoloških sistema ili podsistema prethodi strukturno i
operativno planiranje programa. Strukturno planiranje pristupa se na osnovu
strateških elemenata za kvalitativno novi asortiman, odnosno na osnovu
taktičkih pristupa traženju novih varijanti postojećih proizvoda.


Operativnim planiranjem se određuju optimalne količine s gledišta apsorpcije
tržišta, količinski odnosi unutar asortimana, stupanj vlastite specijalizacije,
zastupljenost kooperacije, dinamika isporuka, dopuna, izmjena i dr.


Izbor i podjela programa vrši se na osnovu analize uvjeta proizvodnje
i provedene tehnološo-ekonomske analize koja daje sigurne procjene da
je program proizvodno i tržišno prihvatljiv. Jedna od ključnih aktivnosti
u provođenju tehnološke analize je izbor tehnologije o kojoj direktno ovisi
uspješnost realizacije programa.


Naša poduzeća, naročito ona u sirovinskim područjima imaju otvorene
mogućnosti da razvijaju specijalizirane pogone s poluproizvodima niže faze
prerade kao npr. ncfiniširani poluproizvodi namijenjeni industriji namještaja,
dok proizvođači finiširanih gotovih proizvoda afirmirani u svijetu, trebaju
dalje razvijati ovu proizvodnju u sui´adnji sa specijaliziranim polufinalcima
iz zemlje i svijeta i to na razini svjetske produktivnosti kvalitete
i cijena.


Prozvođači finalnih proizvoda iz hrastovine su u znatno povoljnijem
položaju u pogledu mogućnosti plasmana svojih proizvoda iz osnovnog razloga,
što je hrastovina posebno vrijedan i cijenjen materijal. U današnjim
nekonjukturnim razdobljima u svijetu finalni proizvodi iz hrastovine imali
su konstantno svoje mjesto na svjetskom tržištu.


Primjedbe o niskim cijenama i neakumulativnosti izvoznih programa
treba usmjeriti na našu unutarnju dezorganizaciju, slabu opremljenost i nisko
stručno obrazovanje kadrova.


Uvođenjem tržišnih principa poslovanja istovremeno će se javljati potreba
za kooperacijom od primarne do finalne proizvodnje, u tom smislu
će specijalizirana poduzeća biti ona koja će moći odgovarati zahtjevima
tržišta uz postizanje pozitivnih ekonomskih efekata.


496