DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 60     <-- 60 -->        PDF

7. SPECIJALIZACIJA, PODJELA RADA I KOOPERACIJA
Velikim nefleksibilnim sistemima nije moguće jednostavno provoditi
politiku diverzifikacije tj. proširenja programa gotovih proizvoda prema zahtjevima
tržišta. Otuda se javlja napuštanje proizvodnje određenog asortimana
tj. neiskorištenost strojeva i faza obrade tehnički i tehnološki nezastarjele
opreme. Međutim, ista oprema može uspješno poslužiti za tržišno
zanimljive poluproizvode i usluge, odnosno za kooperaciju s drugim proizvođačima
finalnih proizvoda. Pojednostavnjenje proizvodnje poluproizvoda
ili gotovih proizvoda sužavanjem asortimana jedna je od metoda speci,
jalizacije. Tehnološka specijalizacija predstavlja usmjeravanje proizvodno-
orgamzacijskih aktivnosti na uži asortiman proizvoda u cilju niza prednosti:
vezanje manje osnovnih i obrtnih sredstava, veće iskorištenje kapaciteta,
postizanje ušteda u troškovima proizvodnje, jednostavnije planiranje
i realizacija proizvodnje i dr. Najveći nedostatak specijalizacije je suženje
ponude tj. smanjenje fleksibilnosti u variranju asortimana, s time i
adaptacije tehnologije na asortiman drugačijih konstrukcijskih oblika ili
usluga.


S aspekta podjele rada na specijalizaciju dijelova i sklopova složenih
proizvoda, odnosno gotovih proizvoda javlja se vrlo složena problematika
u uspostavljanju novih odnosa interne i eksterne podjele rada.


Prestrukturiranjem klasičnog tehnološkog modela dolazi do dislokacije
specijalizirane proizvodnje istovrsnih ili srodnih poluproizvoda s vlastitim
ulazom i izlazom. Proizvodne jedinice svode se na razinu tehnoloških podsistema
ili faza obrade. Razvijanjem neposredne kooperacije specijalizira-


St. 4. Najvrednija sirovina primjenjuje se za visokovrijedne finalne proizvode kao


što je namještaj i unutarnja oprema zgrada