DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 59     <-- 59 -->        PDF

sastavljanje. Međutim, standardizirana klasifikacija i dopuštene greške
u materijalu za izradu služi za ocjenjivanje več gotovog proizvoda, te ne
mogu direktno poslužiti za provođenje ulazne kontrole, njenu lokaciju,
kontrolne radove, i metode ispitivanja njihovih svojstava. Razlog tome su
rezličiti kriteriji za pojedine karakteristike finalnog proizvoda, a posebno
onog za koji estraži viša kvaliteta.


Ovisno o funkciji i zahtjevima kvalitete proizvoda, potrebno je odrediti
karakteristike kvalitete materijala, te ih prije upotrebe provjeriti.


qui


r.-<


O


B


P´.


FAKTORI
VB1JEDE0STI


SI. 2. Prikaz utjecaja strukture proizvoda kao faktora kvalitete na njegovu vrijednost


4 InovBcije


1


*

UAČELA
KONSTRUIRANJA


4^


j^j Racicn&HzBcije
RAZINA KVALITETE


SI. 3. Pozitivna dinamika u kvaliteti proizvoda postiže se inoviranjem ili racionalizacijama,
t). djelovanjem na sniženje troškova i podizanje razine kvalitete