DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Opravdane primjedbe upućuju se na praktične pokazatelje iskorištenja
prilikom krojenja građe u namjenske elemente. Razlog tome je taj, što
proizvođač namještaja snosi troškove prerade građe u elemente nezavisno
od stupnja njenog iskorištenja.


Koliko se gubi kvalitetne građe pri krojenju u namjenske elemente
mogu ilustrirati rezultati jednog istraživanja autora, koji je eksperimentom
krojenja samica provjerio rad pedesetorice najboljih pilanskih radnika
krojača.


Pregled rezultata eksperimentalnog krojenja samica za program elemenata
različitih dimenzija


Tablica 6


1987 19 88.
Realno Realno Optimalno Optimalno


1. Broj piljenica
— krojača 24 26
2, Površina piljenice m2 1,08352 1.09515
3.
Površina elementa m2 0,64800 0,76800 0,63692 0,76800
4.
Površina otpadaka m2 0,43552 0,31552 0,45823 0,32715
5.
Količinsko iskorišt. */o 59,80 70,88 58,16 70,13
´/(.
6.
Količinski otpad 40,20 29,12 41,84 29,87
7.
Vrijndn. iskorišt. Din 5.114 6.343 5.231 6.343
8.
Vrijednos. iskor. KVo 80,62 100 82,47 100
Pri krojenju bilo je moguće primjeniti bilo koji redoslijed operacija
pri raspiljivanju tj. za paralelnost i pravokutnost propiljaka.


Rezultati istraživanja pokazuju da je s najstručnijom radnom snagom
moguće 58,26... 59,80%> piljenu građu I/II klase namjenski iskoristiti za
elemente, a 40,20... 41,84% predstavlja manju količinu kratica, sitni otpad
i piljevinu.


Primjenom suvremene tehnologije krojenja putem elektroničkog računala
količinsko iskorištenje građe može se povećati za 11,08 ... 11,97% u
korist namjenskih elemenata, što bi se inače preradilo u kratice čija vrijednost
je znatno niža.


Suvremena tehnologija može poboljšati vrijednosno iskorištenje od
17,53 ... 19,38%>, što pokazuju rezultati provedenog eksperimentalnog krojenja.


6.
KVALITETA OSNOVNIH MATERIJALA ZA NAMJEŠTAJ VIŠE
KVALITETE
Visokovrijednim oblikovnim i konstrukcijskim rješenjima treba pridružiti
i visokovrijedne drvne i nedrvne materijale namijenjene izradi namještaja.


Standardizacija u vezi kvalitete materijala za namještaj obuhvaćena je
u nas sada važećim stndardima.


Materijali koji se ugrađuju u namještaj trebaju zadovoljavati uvjete
kvalitete gotovog proizvoda. Prethodno ispitivanje bitnih svojstava za njegovu
primjenu olakšavaju rad konstrutoru pri izboru i određivanju konstrukcijskih
rješenja i drugih tehničkih instrukcija za njegovu obradu i


492