DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Qg = lov/*


r-:—:—fožV Ulaz građe
Iskorištenje građe gubici (%) °
Gu = 3,6..4,5 Ulazni, skladišni i
transportni gubici građe


Qe = 100%


Gk= 45 60 Gubic i krojenja u elemente


Iskorištenje
elemenata


Go=12,6..17,1 Gubici finalne grube obrade
elemenata


Gn= 2,8..4,3 Gubici nadmjere primjenom


komercijalnih debljina građe


Gf- ^.... 8 Gubici finalne mehaničke i
površinske obrade


Primarno iskorištenje= građa-elenenti
li Gi li - 35,5...51,4%; Gi = 48,6...64,5%


Sekundarno iskorištenje « elementi-nsiajoštaj
12 G2 12 = 72,1...78,1%; G2 = 21,9...27,9%


SI. 1. Shema strukture gubitka piljene građe u procesu krojenja i finalizacije
(Snimljeno u tri tvornice namještaja u Hrvatskoj u razdoblju 1987 90)


— Operativna priprema i njeno izvođenje od planiranja rokova, načina
lansiranja naloga, redoslijed izvođenja na pr. krojenja materijala za više
različitih proizvoda itd. može imati indirektan utjecaj na iskorištenje. Tehnologija
i postupci krojenja, kao i ostale faze obrade utječu na daljnje gubitke,
međutim ti su gubici na iskorištenju osnovne sirovine manjeg opsega.
Proizvodnju namještaja možemo promatrati s aspekta finalizacije masivnog
drva, odnosno finalizacije ploča. Razvoj finalizacije masiva zaostajao
je do 1975. godine za razvojem pločastog namještaja, kada su intenzivirane
aktivnosti na povećanju finalizacije masiva u smislu proizvodnje
masivnog namještaja i stolica. Karakteristika tog razdoblja je preorijentacija
mnogih pilana u proizvodnju piljenih tzv. namjenskih elemenata.


Nastali gubici uglavnom su posljedice netočnosti obrade u primarnoj
preradi te deformacijama oblika, raspucanosti, skorjelosti i pukotinama
nastalim u procesu sušenja. Prilagođavanje standardnim debljinama građe,
naročito pri izradi tanjih elemenata uzrok je tzv. gubicima nepotrebne
nadmjere za obradu.


Sekundarni gubici (»totalni škart«) iznose svega 5 ... 8%.