DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Istraživanja su pokazala da su oblikovanje i konstruiranje pretežno usporedne
aktivnosti u kojima timski surađuju stručnjaci raznih profila. Utvrđeno
je također da su konstrukcijska rješenja dizajnera-projektanta u
odnosu na rješenja konstruktora veće konstrukcijske složenosti i nižeg
stupnja tehnologičnosti.


Istraživanja konstruktorskih tehnika i metoda konstruiranja dovela su
do niza poboljšanja postojećih metoda i do razvijanja novih metoda na bazi
kombinacija rezultata istraživanja. Ovdje se ubraja metodičko konstruiranje
kao jedno od područja znanosti o konstruiranju kojim se nastoji provoditi
proces konstruiranja primjenom sistematiziranih postupaka.


Prednost ove metode pred ranijim konvencionalnim je ta, što omogućava
algoritmičku razradu i rješavanje vrlo složenih problema uz primjenu
elektroničkog računala.


Osnovne pretpostavke za optimizaciju konstrukcijskih rješenja izdvajaju
se pretežno iz područja funkcionalnosti, tehnologičnosti i eksploatibilnosti
proizvoda.


Najveći utjecaj na tehničku kvalitetu drvnog proizvoda imaju ugrađeni
drvni i nedrvni materijali i uspješno prilagođavanje adekvatnom tehnološkom
procesu.


Vrsta drvnog materijala i njegova svojstva, te odabrani konstrukcijski
oblici služe za definiranje tehnologije, dok obujam proizvodnje i razina kvalitete
ima bitan utjecaj na stupanj automatizacije, tj. na fleksibilnost i tehnologičnost
sistema, odnosno na njenu produktivnost. Stupanj podudarnosti
s tehnologijom utvrđenog razvojnog stupnja u području određenih
konstrukcijskih oblika nazivamo tehnologičnost.


Tehnologičnost je jedan od kriterija u provođenju tehnološke analize
pri izboru tehnologije. Stupanj tehnologičnosti služi kao pokazatelj razvojnog
stupnja tehnološke strukture, te kao pokazatelj uspješnosti pri komparaciji
tehnoloških sistema.


Gubici materijala u procesu izrade je također važan kriterij pri tehnološko
janalizi. Gubici materijala ili tzv. proizvodni »škart« je dio materijala,
poluproizvoda ili gotovih proizvoda koji ne odgovaraju propisanim tehničkim
zahtjevima ili standardnim uvjetima kvalitete, te se kao takvi ne mogu
upotrijebiti za osnovnu namjenu. Javljaju se kao obratci za popravak (reparaciju)
ili kao neupotrebljivi.


Pregled tehnoloških faza u kojima nastaju greške koje direktno utječu na gubitke
u daljnjoj obradi građe


Tablica 4


Greške na građi Piljenje Krojenje Sušenje Strojna


i elementima građe elemenata i parenje obrada


1. Netočnost dimenzija + + + +
2. Hrapavost površina + + — +
3. Deformacije oblika + + + +
4. Raspukline i pukotine — — + —
5. Promjene boje i konzist, — — + —