DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Pregled proizvodnje, izvoza, uvoza i potrošnje piljene građe listača za razdoblje1988. i 1989. godine


Tablica 1


Izraženo u 000 m3
1988.
SFRJ
1989.
Hrvatska
1988. 1989.
Proizvodnja 2.011,8 2.177,7 728,7 716,2
Uvoz 3,7 3,5
Izvoz 783,7 796,7
Potrošnja 1.224,4 1.377,5
Izvor: Informacije PKB, veljača 1990. i SGJ 88/89.


Razvoj finalizacije masiva može se iskazati povećanjem potrošnje piljene
građe listača, odnosno pokazateljima rasta fizičkog obujma proizvodnje.


U Hrvatskoj je u razdoblju 1980/90. godine izgrađeno ili rekonstruirano
oko 12 pogona za finalizaciju masiva, čime je proizvodnja masivnog namještaja
i stolica trebala znatno porasti, a razvoj pločastog namještaja trebalo
je zaustaviti, čak i prestrukturirati u korist masivnog namještaja.


Projekcija razvoja PZ »Exportdrvo« u svom programu za pokućstvo iz
masivnog drva predvidjela je porast finalizacije hrastovine za 2,6 puta, a
bukovine za 1,9 puta.


Radi ilustracije se navodi da je u razdoblju 1986/89. proizvodnja namještaja
za sjedenje i stolova po fizičkom obujmu porasla za samo 8%. Nešto
više je porasla proizvodnja pročelja za masivni i kuhinjski namještaj.


Potrošnja piljene građe listača postepeno se povećavala na račun smanjenja
izvoza, obzirom da je uvoz građe za proizvodnju namještaja zanemariv.


Da li će domaća tražnja za piljenom građom i elementima u budućem
razdoblju rasti ili padati, svakako će direktno ovisiti o mogućnostima tvornica
namještaja da li mogu proizvoditi na razini svjetskih uvjeta tj. kvalitetno
i relativno jeftino.


3.2. Proizvodnja
ploča i furnira kao osnova za proizvodnju namještaja od
ploča
Ploče na bazi usitnjenog drva — iverice i vlaknatice zauzimaju izuzetno
mjesto u proizvodnji namještaja. Fizički obujam proizvodnje ploča u zemlji
u odnosu na masivno drvo iznosi 3:1, odnos njihove potrošnje iznosi 4,5:1.
Danas je proizvodnja namještaja nezamisliva bez iverica i vlaknatica, međutim
ne može se reći da ploče potiskuju masivno drvo, već ga zamjenjuju
tamo gdje za to postoji opravdanje.


Tehnologija proizvodnje ploča u stalnom je trendu usavršavanja fizikalno-
mehaničkih svojstava kako bi se ta svojstva približila pozitivnim svojstvima
masivnog drva.


Proizvodnja ploča u zemlji nije se bitno mijenjala u zadnjih 10 godina,
točnije u odnosu na 1981. godinu proizvodnja je povećana za svega 4,4%,
međutim to povećanje se ne odnosi na iverice čija je proizvodnja izuzetno
stagnirala.