DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 51     <-- 51 -->        PDF

granice. Iznad te granice odabire se drugi materijal, a prvi odbacuje kao
neadekvatan. Izraziti primjeri u proizvodnji namještaja su: Masivno drvo


— lijepljeno masivno drvo, masivno drvo — iverice i vlaknatice, savijeno
masivno drvo — uslojeni furnirski otpresci, domaći okovi i ljepila — uvozni
okovi i ljepila itd.
— Konstrukcijska rješenja primjenjena za drvo i drvne materijale trebaju
omogućiti maksimalno korištenje pozitivnih tehničkih svojstava drva, a
njihova nepovoljna svojstva svoditi na najmanju mjeru, kao što su promjene
dimenzija i oblika uslijed promjene vlažnosti.
— Sastavne dijelove proizvoda potrebno je dimenzionirati prema zahtjevima
opterećenja u upotrebi u cilju racionalne potrošnje drvnih materijala.
To posebno važi za oblikovna rješenja u okviru kojih se pretežno rabe intuitivne
metode u fazama projektiranja, a diskurzivne (proračunske i aplikativne)
kojima se služe pretežno konstruktori, treba primjeniti već u fazama
idejnog razvoja proizvoda.
— Drvne materijale niže tehničke kvalitete potrebno je raznim konstrukcijskim
rješenjima i tehnikama oplemenjivanja poboljšati njihova svojstva
a time povećati područje primjene.
— Pri izboru materijala potrebno je nastojati uklopiti se u propisane
dimenzije i klase kvalitete dobrih standarda, odnosno internih standarda
poduzeća i kooperanata.
Variranjem konstrukcijskih rješenja koja uključuju dimenzioniranje i
izbor drvnih i ostalih materijala direktno utječemo na njihovu racionalnu
primjenu, tj. na optimizaciju utrošaka, u okviru koje iskorištenje standardnih
drvnih materijala ima značajnu ulogu.


3.
RAZVOJ PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA S ASPEKTA SNABDJEVANJA
DRVNIM MATERIJALIMA
3.1. Proizvodnja piljene
građe kao baza za proizvodnju masivnog namještaja
Razvoj finalizacije masiva ovisi prije svega o mogućnosti snabdjevanja
kvalitetnom sirovinom primjerenom razini kvalitete finalnog proizvoda.


Ranije projekcije razvoja bilježile su pozitivan porast proizvodnje masivnog
namještaja, s time i povećanje potrošnje piljene građe, odnosno postepen
pad izvoza piljene građe. Tako je u projekcijama razvoja finalizacije
masiva u Hrvatskoj i Sloveniji bilanciran nedostatak piljene građe za vlastitu
potrošnju već u 1985. godini ukoliko se izvoz ne zadrži u rasponu 30 ...
47%.


Jugoslavija je danas najveći izvoznik piljene građe listača u Evropi. Prošle
je godine izvezeno 796.700 m3 (36%) dakako pretežno najkvalitetnije hrastove
i bukove građe, od toga je samo u Italiju izvezeno 65%>. Iz te sirovine
izrađene su stolice i dijelovi masivnog namještaja koji su prodani u svijet
u prosjeku s dvostrukim cijenama u odnosu na domaće. Razliku treba vjerojatno
tražiti u kvalitativnoj razini finalnih proizvoda.


485