DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Transformacija proizvodne strukture provodi se s novim ciljevima u
organizaciji i plasmanu od zahtjeva tržišta, kvalitativno i kvantitativno definiranog
programa proizvodnje, zatim slijede faze projektiranja i konstruiranja
u okviru kojih dolazi do definiranja strukture proizvoda, tj. osnovnih
i pomoćnih materijala i konstrukcijskih rješenja. Struktura proizvoda i zahtjevi
kvalitete repromaterijala i njegove obrade određuju složenost tehnološkog
procesa, odnosno definiranje tehnologije.


Razina kvalitete gotovog proizvoda, odnosno njegova vrijednost direktno
ovisi o ugrađenim osnovnim ili pomoćnim materijalima, dakako i o visokoj
razini točnosti i finoće obrade. Postavlja se pitanje kako promijeniti psihologiju
proizvođača namještaja koja glasi »Kakav materijal — takav i proizvod
«, jer se nameće logičan odgovor: »... takva i cijena«.


Pristup finalizaciji najskupocjenijeg materijala za izradu finalnih proizvoda
— hrastovine, vrlo je složen i zahtijeva poseban studij prije donošenja
definitivnih odluka u što i kako finalizirati, a da efekti na tržištu budu
uspješni.


2. UTJECAJ STRUKTURE PROJZVODA NA NJEGOVU VRIJEDNOST
Stupanj kvalitete, pa tako i vrijednosti gotovog proizvoda određen je
zahtjevima tržišta koji su određeni okvirima estetskih i funkcionalnih kriterija,
proizvodno-tehnološkim te tržišno-ekonomskim kriterijima. Tržište
određuje zahtjeve upotrebe, razinu kvalitete u širem smislu, te njeno usklađivanje
s troškovima proizvodnje i prodajnom cijenom. Težnja prema nekoj
idealnoj kvaliteti nekorisna je kao i površno shvaćanje najnužnije ili minimalne
kvalitete.


U fazi projektiranja proizvoda realiziraju se estetsko-funkcionalni zahtjevi
potencijalnih korisnika, istovremno se planira razina kvalitete.


U fazi konstruiranja se određuje struktura proizvoda i postavljaju proizvodno
tehnološki kriteriji planirane kvalitete u skladu s načelima konstruiranja.


Osnovna načela konstruiranja su podijeljena na aspekte oblikovanja
proizvoda, svojstava proizvoda, materijala za izradu, racionalne izrade, organizacije
proizvodnje i kvalitete.


Osnovna načela konstruiranja sa stanovišta primjene materijala za izradu
su slijedeća:


— Idejno rješenje dizajnera konstruktor prihvaća kao projektni zadatak.
Sve varijante rješenja u konstrukcijskoj strukturi proizvoda nesmiju
utjecati na mijenjanje estetsko-funkcionalnih elemenata pa tako i na izbor
osnovnih materijala.
— Visoko vrijednim oblikovnim rješenjima treba pridružiti visokovrijedna
konstrukcijska rješenja, tj. izbor najkvalitetnijeg drvnog materijala,
načina sastavljanja (lijepljenja, okivanja i dr.), kao i postavljanje zahtjeva
visoke točnosti i finoće obrade.
— Konstrukcijska rješenja trebaju biti u funkciji kvalitete gotovog
proizvoda, stoga se adaptiraju na standardne ili nove materijale do određene