DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 49     <-- 49 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS


UDK 674.06 (Quercus sp.) šum. list CXIV (1990) 483


PRIMJENA HRASTOVINE U PROIZVODNJI FINALNIH PROIZVODA
VISOKE KVALITETE*


Stjepan TKALEC


SAŽETAK: Finalizacija tvrdih listača u zemlji znatno zaostajeza zapadnoevropskim zemljama. Za unapređenje drvoprerađivačkeindustrije uz uvođenje tržišnih koncepcija u sve faze poslovanjapotrebno je provesti i tehnološko prestrukturiranje.


Novi proizvodni programi i struktura proizvoda kao i zahtjevikvalitete određuju složenost tehnološkog procesa, odnosno definiraju
tehnologiju prerade. Kvalitativna vrijednost gotovog proizvoda
direktno ovisi o ugrađenim osnovnim i pomoćnim materijalima.
Međutim, na cijenu proizvoda direktno utječe racionalna primjena
osnovnih materijala, dobivena optimizacijom utroška.


V svijetu smo poznati kao proizvođači masivnog namještaja i
stolica, a u Evropi kao najveći izvoznici piljene građe listača.
Poznati smo i po visokim cijenama a razlozi tome su uglavnomnizak stupanj iskorištenja trupaca i građe, zastarjela tehnologijaprerade i neadekvatna organizacija rada. Istraživanja su potvrdila,
da se primjenom suvremene tehnologije putem elektroničkogračunala količinsko iskorištenje građe može povećati do 72% u
korist namjenskih elemenata. Racionalizacija prerade i primjeneposebno je važna za hrastovinu lužnjaka koja se ubraja u prvoklasno
tehničko drvo za izradu finalnih proizvoda.


Osnovni preduvjet za perspektivnu primjenu skupocjenih listača
jest kvalitativna razina proizvodnih programa koji će svojomakumulativnošću pokrivati troškove materijala i obrade.


1. UVOD
Prihvaćanjem suvremenih tendencija u razvoju proizvodno-tehnoloških
struktura u drvnoj industriji, pa tako i u proizvodnji namještaja, suočavamo
se s novim zahtjevima u pristupu planiranja novih proizvodnih programa
i novih tehnologija. Uvođenjem tržišnih koncepcija u sve faze proizvodnje
i poslovanja poduzeća doći će neminovno i do potrebe tehnološkog prestrukturiranja.
Ono obuhvaća uvođenje novih metoda rada na osnovi tržišnih
promjena, pa tako i strukturnih i dinamičkih promjena proizvodnih
programa.


* Izlaganje na 95. Skupštini Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske u SI. Brodu
** Prof. dr. Stjepan Tkalec, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šimunska
c. 25


483