DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 47     <-- 47 -->        PDF

LITERATURA


Andrašić , D., 1954: Ekonomska analiza gospodarenja državnih lovišta u NR
Hrvatskoj i njihova osnovna problematika, »Lovačka revija«, br. 1, str. 64—73,
Zagreb.


Brna , L, 1969: Fertilitet košuta i postnatalna smrtnost teladi na »Belju«, »Jelen
«, br.8, str. 69—72, Beograd.


Brna, J., Munkačević & Đ. Nikolandić 1969: Usmjeravanje dinamike
i struktura populacije jelena (C. Elaphus) na »Belju« (1945—1968), »Jelen«,
br. 8, Beograd.


Car, Z., 1960: Prilog studiji ekonomskih konstanti srneće divljači u NR Hrvatskoj,
str. 15, Zagreb.
Elisseev , H. V., 1965: Voprosi ohotničego hozjajstva SSSR, str. 27—31, Moskva.


Johnson , F. W., 1937: Deer weights and antler measurements in relation to
population density and hunting effart. trans II. N. Am. Wildl. Conf. str. 446—
-457


Kadija , V., 1956: Prilog studiji ekonomski konstanti jelenske divljači, »Godišnjak
instituta za naučna istraživanja u lovstvu«, II i III, Beograd.
Kraljić , B., 1962: Trajno iskorištavanje šumskog bogatstva FNRJ u cilju podizanja
proizvodnih snaga, disertacija, Zagreb.
Kraljić , B., 1952: Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva.
Zagreb.
Meules, P. & M. Brassard, 1964: Service de la faune du Quebec-Ministere
du tourisme, de la casse et de la peche province de Quebec.
Nikolandić , Đ., 1968: Embrionalna plodnost srna i smrtnost lanadi u prvih
6 mjeseci starosti kod populacije srna na »Belju«, Bilje.
Plavšić , M., 1969: Istraživanja sadašnje najpovoljnije sječne zrelosti u jelovim
prebornim šumama, Zagreb.


Came Shooting Maturity of Roe-Buck


Summary


By computing the current economy rates for each year of age from one to
seven, and then computing the average rates of these data we can work out the
increment, maximum and depreciation in financial results. When their values
are shown in co-ordinates we get a curve of the current and a cuvre of the
average economy rates. The intersection of these two curves indicates the optimal
financial game shooting maturity for roe-buck in that particular year. Calculation
is based on all income and all expenses. Roe-bucks with capital horns should be
allowed to age because of the trophies. Financial game shooting maturity of roe


bucks starts to decline after their fourth year of life.


KEY WORDS: Game-shooting maturity, economy rate.