DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 41     <-- 41 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 639.1 (Capreolus c.) Sum. list CXIV (1990) 475


ODSTRELNA ZRELOST SRNEĆE DIVLJACI


Dominik RAGUŽ*


SAŽETAK: Izračunavanjem tečajnih stopa ekonomičnosti za
svaku godinu starosti od 1—7, te izračunavanjem prosječnih stopa
istih podataka dobijemo prirast, maksimum i pad vrijednosti
financijskih rezultata. Kada njihove vrijednosti prenesemo
na koordinate, dobit ćemo krivulju tekućih i krivulju prosječnih
stopa ekonomičnosti. Tamo gdje se te dvije krivulje sijeku dobivamo
optimalnu financijsku odstrelnu zrelost srneće divljači u
dotičnoj godini. Kalkulacija se temelji na svim prihodima i svim
troškovima. Srnjake kapitalnih rogova treba pustiti da ostare
zbog trofeja. Financijska odstrelna zrelost srnjaka opada kada oni
navrše 4 godine života.


Ključne riječi: Odstrelna zrelost, stope ekonomičnosti.


UVOD


Baranja ima dobre stanišne i klimaske uvjete za uzgoj srneće divljači.
Trofeji sa zlatnim medaljama, odstrijeljeni u tom lovištu, potvrđuju kvalitetne
mogućnosti baranjskih lovišta.


Kvalitetniji trofeji potječu iz područja koja nisu ugrožena poplavom.
Obilna ispaša osigruana je na vlastitim i drugim površnama, na kojima
se uzgajaju poljoprivredne kulture. Tijekom zime daje se srnećoj divljači
obilna dodatna hrana. Hrana se daje u hranilištima koja su tako napravljena
da drug divljač ne može uzimati tu hranu. To omogućuje kontrolu
uzimanja hrane. Pored toga divljač obilato koristi raznovrsne plodove,
prirodnu pašu i brst. Voda i sol osigurani su prema potrebi.


KRETANJE TEŽINE TIJELA PREMA DOBI SRNEĆE DIVLJACI


Da bi se izvršila kalkulacija troškova i prihoda za svaku godinu od
prve do sedme godine starosti, morali smo istražiti srednje tjelesne težine
po spolu za svaku godinu starosti. Podaci o dobi i težini postojali su samo
po skupinama i to za lanad, dvogodišnja grla, starosti 3—5 godina, te šest
godina i više. Za potrebe rješenja ovih problema izmjereno je ukupno 495
grla srneće divljači. Metode uzimanja podatka organizirao je Mr. Đ. N ikolandić
. Da bismo dobili tjelesne težine za svaku godinu starosti, iz


* Doc. dr. Dominik Raguž, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunsca c. 25