DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*414.23 (497.13) 001 Sum. list CXIV (1990) 451


OPTEREĆENOST KULTURA CRNOG BORA (Pinus nigra Arn.)
NA PODRUČJU ISTRE SUMPOROM I TEŠKIM METALIMA


Nikola KOMLENOVIĆ, Branimir MAYER, Petar RASTOVSKI


SAŽETAK: Na području Šumarije Labin gdje se nalazi TE
Plomin utvrđeno je najjače oštećenje kultura crnog bora na području
Istre. Analizama borovih iglica iz ovih kultura dobivene su
najviše koncentracije sumpora, a u prvih 5 cm humusnoakumulativnog
horizonta tla najviše koncentracije sumpora i olova, te u


većiniIstre.
slučajeva cinka u odnosu na kulture u drugim dijelovima
Ključne riječi: Istra, crni bor, oštećenost, sumpor, teški
metali


UVOD


Procjenom oštećenosti šumskih sastojina, provedenom tijekom 1987. godine,
utvrđeno je da oštećenost crnog bora na području Šumskog gospodarstva
Buzet iznosi 57% (Prpi ć i sur. 1988). U 1989. godini ona je bila nešto
niža (48%). Međutim, na području Šumarije Labin registrirano je svega 12%
neoštećenih stabala. Već su prva naša istraživanja, provedena u istočnoj Istri,
pokazala da crni bor u okolišu termoelektrane Plomin ima značajno više
koncentracije sumpora u iglicama od crnog bora na području središnje Istre
i nekih drugih područja Hrvatske (Komlenović i Pezdirc 1987). Kada
smo naša istraživanja ponovili naredne godine i proširili ih na čitavu
Tstru dobili smo potvrdu ovih rezultata (Komlenovi ć 1989).


Koncentracije sumpora bile su najviše na području Šumarije Labin i
općenito u istočnom dijelu Istre. Te se koncentracije približavaju prirodnim
vrijednostima, karakterističnim za crni bor, u središnjoj Istri. U okolišu
Pule i sjeverozapadnom dijelu Istre, gdje treba računati s neposrednim utjecajem
koparske i tržšćanske industrijske zone te utjecajem Tvornice cementa
u Umagu, utvrđen je lagani porast S-koncentracija. Zanimljiv je podatak
da su u kulturi crnog bora na sjevernom dijelu otoka Cresa, koji se
nalazi pod neposrednim utjecajem rafinerije u Urinju i koksare u Bakru
(vjetar bura), registrirane više koncentracije sumpora u iglicama nego LI
kulturi crnog bora na imisijama manje izloženom južnom dijelu Cresa.


Da utvrdimo da li pored nepovoljnog neposrednog i posrednog utjecaja
S02 na kulture crnog bora treba računati i sa štetnim utjecajem teških metala,
zajedno sa uzorcima iglica za analize sumpora i drugih elemenata ishra


- Dr. Nikola Komlenović, dr. Branimir Mayer, dr. Petar Rastovski, Šumarski
institut, Jastrebarsko.
451
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 18     <-- 18 -->        PDF

**,:


,./*


Oštećenje crnoga bora
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ne, sakupili smo 1988. godine i uzorke tla te u njima utvrdili sadržaj sumpora
i teških metala.


OBJEKTI ISTRAŽIVANJA


Osnovni podaci o zemljopisnom položaju te ekološkim značajkama pokusnih
kultura daju se u tabeli 1, s napomenom da su podaci o padavinama
uzeti iz atlasa klime Jugoslavije.


METODE RADA


Našim smo istraživanjima na području Šumskog gospodarstva Buzet
obuhvatili 20 kultura crnog bora, najbližih presjeoištima Gauss-Krugerove
koordinatne mreže 16 X 16 km. Odabrane su kulture čija se starost kreće
u pravilu između 30 i 60 godina. Na svakoj je plohi označeno po 12 dominantnih
i nuzgrednih stabala i sa njih sakupljena po 4 prosječna uzorka jednogodišnjih
iglica. Isti su uzeti i;: sedmog pršljena od vrha stabala u mjesecu
rujnu 1988. godine.


Prosječni uzorci tla sabrani su u isto vrijeme sa makrostaništa (podalje
od stabala) iz površinskog dijela humusnoakumulativnog horizonta (0—5
cm). Provedena si; i odgovarajuća istraživanja fiziografskih svojstava tla, radi
određivanja njihove nedosistematske pripadnosti.


Sumpor u biljnom materijalu i tlu određen je na aparatu za analize sumpora
Lećo. Dušik je utvrđen metodom Kjeldahla. Za analize drugih elemenata
ishrane suha biljna tvar je rastvarana smjesom sumporne i perklorne
kiseline.


Iz ekstrakta je fosfor određen kolorimetrijski, kalij i kalcij plamenfotometrijski,
a ostali elementi metodom atomske absorpcione spektrofotometrije.


Olovo, bakar i cink ekstrahirani su iz tla sa HC1 po metodi Briin e i
Ellinghau s (1981) te određeni metodom atomske absorpcione spektrofotometrije.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM


Analitička istraživanja iglica


Podaci o koncentracijama sumpora u fotosintetskim organima crnog bora
prikazani su u tabeli 2 i na grafikonu 1. Odavde proizlazi da oni pokazuju
vrlo dobro podudaranje s podacima iz 1987. godine. Značajno najniže koncentracije
sumpora utvrđene su u iglicama crnog bora u kulturama Novigrad,
Lesiščina, Trviž, Vodice, Belej, Kras, Trstenik i Rupe. Slijede kulture
u Oprtlju, Manjadvorcima, Kaštelu, Fuškulinu, Šušnjevici, Meragu i Puli, u
čijim su iglicama utvrđene koncentracije koje odgovaraju graničnom području.
U kulturama Vozilići, Poljane, Kršan, a posebno Ripenda te Golji
koncentracije sumpora u iglicama su tako visoke da se treba računati s
neposrednim nepovoljnim utjecajem S09 na borove kulture. To potvrđuju
i vizuelni simptomi, karakteristični za toksicitet sumpordioksida, opisani u


453
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 20     <-- 20 -->        PDF

d
o-o -a


d


c


d ´) IH


01 o
a i_´ 3 EN


cj
0 . -»
B


0 W n
H


& o M
Z
d
N Ž&,


^ :2
d ° E


rg d d^ d
3^^( .j<


a


d o .rt .^ TJOOftO
. J2L> G3,D


a PMM


XI 3 3™ 3
U "OX)c/3 ZJ a) njXJ


o


3 835


7; a C n C


a& °xsxiT,xj


§ p


.L i) a) d u


2 eS — _ G


S > O O OS a .2.2 «
0 5 d d S d
as *- E E


_g o o P u


&


g -rj d ea 0 o´E´E^´S


>H


-2 5 > C >
a « s-i SH y >-,


u.Si ta d


«10 O Pi u


<


*L E


oo o 00000


0OO\ ON inoifio^i


^ E


00 t-. OO O—H—tCJO


d d>o dd


fflAl


W o .Si.Sip.jS.S


fl


a
d d L o


^^IH«


g dc


x>TJl2´xl|


-a c.E P SH SH,^ oh


d a> d d n ,fi IH "^


N u


h & d

P.
0


PI 9 d S in d´S n d dX d M


T .5-S H C VH
eS


XJ xi d xJ d>N d «t to « tn


n->


Di o ex Sort S J) 3


* E


in »
O d


o inm OOOOO
X>


2 so
xs


d


u


M 3 OJ


M *-


»"´2


o 3 d
2 HOWHJS
Hall


d w co


t—11—i
»-H en Cj C5 Cj Cy rt


a o d d d


C C ´p´c´c´c´c


O d 9 -a-a >C/) >C/J >V) >C/1 >C/)
"EJj-t! d d d "d XJ XI T3T3


u o a U flj U QJ U


pp. S_ in !_ 1-, IH
N d d C/3 C/3 C/3 C/3 C^WCO´


d


NN


i-H INf l ITl\Dt^ DOC\


2|


03 P.


454
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 21     <-- 21 -->        PDF

o I c
c ft«
O ^ ON NO c i ~- ^, r~ ^ CN ^f


0> odo´o« o"o~


ooooo


L> 13H


3 « VOOO r~1°\^H t^oOw C~-„t^
C


T-H ON irTo\


CN tv| ^| CN rj- (N (N


3


.-s > 3


-3
0 CJ I o;q* nqaqt-,
IO CA


a


M
sONOTt*´>r^´io NO NC i/-f .>"


>in


3


od
00


MOV D.


>.-H
*
3


<« NO \o \o~r--´


0


Ol


>


CA


CJ


CB


ca


3 do

^ MOOOCOO \ »-Tr-cToo oC^^r^j-´oo" rooC
E


c
01 +-*


4
trn«!
(0

a-a
CO -H LT) ^J"


^o ^ojy; ooo


M M u*


3
si


U k.
"G 0
XI


60 os, OvOOOM © NO ^O © OOntO
O *© 10 \o -*i-10


oq„MO


ča


-*-0) * C


L « u
o


O ci o NO


o.^ CN \o oo io r>.
XI E
fN r-r- ON


ca
O O -H O j OO o^oo (NOOO ^H O


i-ess


»i« o"o"o~ i 0"0~CD0"´0"
01 +J


3 3 3


C/l


3
eg 5


-
3


o omcN rn O0 cn CN O m © r--m Hi^omio vO ^


o đ
oo o o COG\CACOO\ ON ON I—i ON m—r m r^) o OOv
a


*d
o_o_o o o ©©^^ © rtcb


S


3 Mg 00 o"o"o"o~o~ ©"©"o"o" o"o ´o o o o"o"
t/1 o\ ON CN OO


IO


OO IO rs


01
3 ^H (N mO o o_ q o
N o" o" o" o"


ca
^o S O i


tO
o


LH
Q"


s « o


X


>:L7 "0 o


cđ.S ca 9
CđT


_sy bi
Lj ca o IO ^H o´


cđ C3 .s-s
bi


3
« 3


o «J4
>U Cđ cđ — cđ —
li


5
~- :L^. OI


L. CJ
O 3 cđ 233 cf 3- OJ c
.2?
OJ .y ca o Q Q Q Q


-»´ NL?B c/) C/J c/3


_>
S-. O 0 3 c/)


3
cđ .2 "u J


SSLSJS


M H
J J J


H > CL e>


a
2cq


|
3


0. 3s
ca


6f


3


3
u CL C/3
ca cđ


"i3 p
N


o


"ćj


a
D. "3 5
03


+J -
ca


Li


3


Ni 00 č/>´


01


0
o


3 gqo|d


in sOt^OOo\ o ~- CNI m


o
^ io ^r i^- cx5
lojg


tf
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 22     <-- 22 -->        PDF

SUMPOR tlo SUMPOR lr icc


#


´ jp« Jn b ´ ´ ´


v_n


o Cuu O
Pb, Zn, n^/k^


4 ´ 1 1 ´


>JI ´ U


´ ´


NOVIGRAD iiiwiiiiiii´iiiiii! un a
te iiii;i,;iullij«illi]||||[ili|
li
1 O
ssi
O }- D
O CJ
3 H-C».
Hi « n s
KBAS
LESIŠĆIHA
HAKJADVORCI (ofiScSncoL.
m E3i
c : H-3 c w
OM L
*J D 3
no o
» X I c oC 3 ff


TESTENiKVODICE
^^^^^^^^^^^^^mninHninimnininmBannnnHmHimingDi
ife«—3
» iseo
POLJANARUPE
KaP!Ii;!|JlWp!™´llllllllllai´1^
MIPJPIIJI^™1
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 23     <-- 23 -->        PDF

našim ranijim radovima (Komlenović i Pezdirc 1987, Komlenov
i ć 1989). Iglice prijevremeno otpadaju tako da su na izbojcima crnog bora
u mjescu rujnu bila zastupljena 2—3 godišta iglica, a kod alepskog bora
često samo najmlađe iglice. U nekim slučajevima vrhovi iglica bili su zahvaćeni
klorozom, odnosno nekrozom. U blizini Plomina, posebno u kulturama
Vozilići, Kršan, Ripenda i Šušnjevica došlo je i do intenzivnog sušenja stabala.
Podaci o drugim elementima ishrane prikazuju se u tabeli 3.


Koncentracije elemenata ishrane u iglicama crnog bora
Tabela 3.


N P K Ca Mg Fe Mn Zn
Kl! . 11 u r a
«/> ppm


1. NOVIGRAD 0,79 0,105 0,38 0,78 0,108 84 26 11
2 FUŠKULIN 0,83 0,098 0,53 1.02 0,092 124 31 14
3. KAŠTEL 1,06 0,128 0,45 0,79 0,134 128 32 12
4. PULA 1,07 0.104 0,48 0,82 0,113 705 17 12
5. TRVIŽ 0,76 0,096 0,51 0,71 0,105 102 61 12
6. OPRTALJ 0,98 0 122 0,59 0,63 0,116 104 79 13
7. KRAS 0.84 0.090 0,52 0,77 0,134 89 65 15


8. LESIŠČINA 0,70 0,109 0,66 0,59 0,106 50 23 2!


9. MANJADVORCI 0,85 0,107 0,65 0,69 0,096 88 52 14


10. TRSTENIK 1.02 0,109 0,38 0,77 0,122 127 70 15


11. VODICE 0,98 0,094 0,44 0,68 0,119 97 57 16


12. POLJANE 1,03 0,104 0,63 0,59 0,103 99 27 19


13. RUPE 0,99 0,109 0.44 0,62 0,214 78 68 14


14. KRŠAN 0,90 0,099 0,49 0,76 0,125 101 37 14


15. VOZILIĆI 0,96 0,110 0,68 0,74 0,102 116 46 15


16. GOLJI 0,92 0,104 0,72 0,64 0,102 105 47 15


17. REPENDA 1,04 0,119 0,56 0,78 0,088 100 38 16


18. ŠUŠNJEVICA 1,20 0,115 0,56 0,75 0,119 88 33 13


19. MERAG i,23 0,128 0,64 0,70 0,191 65 21 29


20. BELEJ 1,02 0,113 0,65 0,59 0,205 87 26 28


U iglicama crnog bora utvrđene su relativno niske koncentracije dušika
i fosfora. To je inače karakteristika istraživane vrste drveća, ali je na to
sigurno utjecala i vrlo izražena suša tijekom vegetacijske sezone 1988. godine.
Pored toga tlo je u većini kultura slabo opskrbljeno fiziološki aktivnim
fosforom. Fosfor se vjerojatno nalazi pretežno ili u manje pristupačnim
Ca-fosfatima, ili je kao npr. u crvenicama vezan na aluminij i željezo,
odakle ga također biljke teže usvajaju (Anić i Komlenović 1983).
Bor u kulturama na dolomitnim rendzinama (Rupe Belej) ima izrazito najviše
Mg-koncentracije u iglicama, dok kulture na crvenicama karakterizira
općenito niski sadržaj kalcija u fotosinletskim organima.


Teški metali i sumpor u tlu


Rezultati određivanja sumpora, olova i cinka u prvih 5 cm humusnoakumulativnog
horizonta tla s područja Istre i Cresa u 1988. godini (tabela
2, grafikon 1) pokazuju određene regionalne zakonitosti. To se prvenstveno
odnosi na koncentracije sumpora i olova u tlu, koji su najniži u središnjoj
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Istri i južnom dijelu otoka Cresa (S u rasponu 0,036—0,068%, Pb 40—60
mg/kg), a najviše u okolišu Plominske termoelektrane (S 0,135—0,193%, Pb
100—124 mg/kg). Taj podatak upućuje na zaključak da ugalj koji koristi TE
Plomin nema samo visok sadržaj sumpora, već on sadrži i dosta olova. Odavde
također proizlazi da kulture crnog bora u okolišu Plomina nisu izložene
samo neposrednom utjecaju visokih SO,-koncentracija već su one značajno
opterećene depozicijama sumpora i olova (Komlenovi ć i suradnici 1988,
Ko m len o vi c i Grača n 1989). Između navedenih koncentracija i regija,
nalazi se zapadna Istra dok su na obroncima Učke i Ćićarije (sjeveroistočna
Istra) utvrđena variranja u skladu s položajem plohe u reljefu. Tako
najizloženija lokacija Trstenik (samostalna glavica s kotama oko 715 m)
pokazuje apsolutno najveća opterećenja tla olovom (360 mg/kg) i sumporom
(0,220%), međutim nedaleko locirana ploha 11 — Vodice na zaštićenom
položaju u gorskoj dolini pokazuje opterećenja na nivou niskih opterećenja
središnje Istre, što je u skladu s rezultatima istraživanja G1 a v a č a i
sur. (1985) sprovedenih na području Gorskog kotara i ličkih planina. U istoj
sjeveroistočnoj regiji ističe se ploha 12 — Poljana u kulturi crnog bora neposredno
ispod frekventne prometnice Matulji — tunel »Učka« na kojem
je utvrđen povišen sadržaj olova u tlu na 106 mg/kg. Zanimljiva je lokacija
19 — Mcrag na sjeveroistočnom dijelu otoka Cresa, koja je izložena neposrednom
unosu polutanata vjetrom bura iz riječke rafinerije Urinj i koksare
u Bakru, u odnosu na lokaciju 20 —Belej na južnom dijelu otoka Cresa. Odnos
analiziranih elemenata u tlu lokacija Merag i Belej je slijedeći: sumpor
0,134:0,036%, olovo 69:47 mg/kg, cink 87:59 mg/kg, bakar 13,5:9,5 mg/kg.


Od ostalih lokacija specifičnost je Pula, ploha 4 na kojoj su utvrđene
koncentracije sumpora i olova, poput onih u zapadnoj Istri, no povećan je
sadržaj bakra i cinka što se može pripisati okruženjem pulskom urbanom
zonom.


U pogledu sadržaja cinka utvrđene su njegove više koncentracije, osim
u Puli, još u okolici Plomina i na lokacijama Trstenik, Manjadvorci i Merag,
dok koncentracije bakra pokazuju nespecifične oscilacije.


Usporedbom dobivenih koncentracija u tlima Istre i otoka Cresa s kriterijima
Briine i Ellin ghaus-a (1981) može se zaključiti da olovo
prelazi prag »podnošljivosti« na svim lokacijama okoliša Plomina i mjestimično
razvedenom gorskom reljefu Ćićarije i Učke, dok je situacija s cinkom
i bakrom povoljnija.


Važne su i koncentracije sumpora u tlu koje pokazuju velike pravilnosti
u odnosu na blizinu izvora onečišćenja i reljefnu poziciju što omogućuje
zaključak da je došlo do porasta sadržaja sumpora u tlu iznad prirodnih
vrijednosti.


Štetni neposredni i posredni utjecaj sumpordioksida na šumske ekosisteme
dobro je poznat i o tome postoji vrlo opsežna literatura. Tu problematiku
detaljno smo obradili i u više naših radova (Komlenovi ć i
Pezdirc 1987, Komlenović i sur. 1988, Komlenović i sur. 1989,
Komlenović i Gračan 1989, Komlenović 1990. i dr.).


Štetni utjecaj teških metala na šumsko drveće samo je nešto manje istraživan
i još uvijek se intenzivno proučava. Tako je pored ostalog utvrđeno
da olovo inducira nedostatke K, Ca, Mg, Fe, Mn i Zn kod šumskih biljaka


458
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 25     <-- 25 -->        PDF

(Kahl e i Breckl e 1989). Ovaj teški metal u povišenim koncentracijama
posebno nepovoljno utječe na korijenov sistem (Jentschk e i sur.
1989).


Teški metali mogu nepovoljno utjecati na fotosintezu, transpiraciju i
druge fiziološke procese (Schlege l i sur. 1989 i dr.). Navedeni i drugi
nepovoljni učinci teških metala posebno su detaljno obrađeni u knjizi F i edlera
i Roslera (1987).


Odnos sumpora u tlu i iglicama
te nekih kemijskih svojstava tla


Računom linearne korelacije dobivene su slijedeće korelacije:


sumpor u iglicama r = 0,506
olovo u tlu r = 0,746
cink u tlu r = 0,420
bakar u tlu r = 0,205
pH (H,0) r = —0,293
pH (KČ1) r = —0,298
humus r = 0,702
ukupni N (tlo) r = 0,920


Odavde proizlazi da je između koncentracije sumpora u tlu i iglicama
utvrđena srednje jaka korelacija.


Visoki koeficijent korelacije pokazuje da opterećenje tla sumporom prati
i povećano opterećenje tla olovom. To potvrđuje već navedeni zaključak
da TE Plomin pored S02 također emitira olovo i druge teške metale. Povećanje
sumpora u tlu prati i povećanje humusa i ukupnog dušika te pad reakcije
tla. To upućuje na zaključak da depozicije sumpora uzrokuju porast
aciditeta tla. Sumpor djeluje biocidno pa to može usporiti razgradnju organske
tvari, odnosno usporiti oslobađanje dušika. Činjenica je, međutim,
i to da organska tvar pored dušika i nekih drugih elemenata ishrane, sadrži
i dosta sumpora.


Ova vrsta degradacije tla sa širokim biokemijskim i pedogenetskim promjenama
na velikim prostorima u negativnom smislu mijenja plodnost i
proizvodnost tla što je najizraženije u blizini izvora onečišćenja kakav predstavlja
TE Plomin.


ZAKLJUČCI


Iz rezultata istraživanja provedenih u kulturama crnog bora na području
Istre i otoka Cresa proizlaze slijedeći zaključci:


Na području Šumarije Labin, na kom se nalazi TE Plomin, najjače su
oštećne kulture crnog bora u Istri.


U okolišu Plomina i u blizini Rijeke utvrđene su značajno najviše koncentracije
sumpora u iglicama crnog bora. Na istom području prvih pet
centimetara humusnoakumulativnog horizonta tla također sadrži više sum


459
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 26     <-- 26 -->        PDF

pora i olova te n većini slučajeva i ciika u odnosu na tlo kultura u drugim
dijelovima Istre.


Koncentracije smpora u iglicama povišene su i u kulturama crnog bora
kraj Pule, u sjeverozapadnom dijelu Istre, te na sjevrnom dijelu otoka
Cresa.


U iglicama crnog bora kultura na dolomitnoj rendzini utvrđene su najviše
koncentracije magnezija.


LITERATURA


Anić, J., Komlenović , N. 1983: Utjecaj različitih oblika fosfora na ishranu
biljaka običnog bora (Pinus silvestris L). Šumarski list, 7—8, str. 232—330.
Briine , H., Ellinghaus , R. 198!: Sclnvermefallgehalte in hessischen Boden.


Landw. Forschung, Kongressband Trier, 38, 338—349.
Fiedler , H. J., Rosier , IT. J., 1987: Spurenelemente in der Umwelt, Jena.
Glavač, V., Ko en i es, H., Prpić, B., 1985: O unosu polutanata u bukove i


bukovo jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije. Šumarski
list, 9—10, str. 429—447.


Jentschke , G., Go d bold, D. L., H liter man, A., 1989: Effects of lead
on mycorhizal spruce seedlings. International Congress on Forest Decline
Research, Fridrichshafen.


Kahle , H., Breckle , S. W., 1989: Kritische Konzentrationen von Blei und
Cadmium fiir Jungwuchs der Buche (Fagus sylvatica L.). Internationa! Congress
on Forest Decline Research, Fridrichshafen.


Komlenović , N., 1989: Utjecaj SO., i nekih drugih polutanata na šumsko drveće
s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku. Šumarski list, 6—8, str. 243—260.


Komlenović , N., 1990: Opterećenost vegetacije grada Zagreba sumporom i
mjere zaštite. Znanstveno savjetovanje »Zelenilo grada Zagreba«, JAZU, Zagreb
10. i 11. siječnja 1990., str.´7—9.


Komlenović, N., Pezdirc, N., 1987: Koncentracije sumpora u lišću nekih
vrsta drveća u Istri i Hrvatskom Primorju. Šumarski list, 1—2. str. 5—17.


Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N., Rastovski, P., 1988: Utjecaj
polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Šumarski list 5—6, str. 217—230.


Komlenović, N., Harapin, M., Gračan, J., 1988: Kritične vrijednosti direktnih
efekata zagađenosti zraka na šume, poljoprivredne usjeve i materijale.
Šumarski list, 5—6, str. 247—254.


Komlenović , N., Gračan , J., J989: Kritične vrijednosti opterećenja sumporom
i dušikom. Šumarski list, 6—8, str. 363—371.
Prpić, B., Komlenović, N., Seletković, Z., 1988: Propadanje šuma uSR Hrvatskoj. Šumarski list, 5—6, str. 195—215.


Schlegel, H., G o d b o 1 d, D. L., Jentschke, G., Hii 11 e r mann, A., 1989:
The influence of heavy metals on photosynthesis, International Congress on
Forest Decline Research, Fridrichshafen.


Sulphur and Heavy Metals Load on Cultures of Black Pine (Pinus nigra Arn.)
on the Territory of Istria


Soil samples taken from 20 representative cultures were analysed to determine
sulphur and heavy metals content, together with needles samples for analysis of
sulphur and other nutrition elements to find out whether heavy metals harmful
influence should be taken into consideration together with the unfavourable direct
and indirect influence of SO., on black pine in Istria and island Cres.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 27     <-- 27 -->        PDF

The following can be concluded from the research results.


Black pine cultures are most severely damaged on the territory of forest
enterprise Labin in Istria, where thermo-electric power plant Plomin is located.
Considerably higher sulphur concentrations in black pine needles were found


near Plomin and Rijeka. In the same region, top five centimeters of humus-
accumulative soil horizon also contain more sulphur and lead, and in the majority
of cases zinc too, as compared to soils in other parts of Istria.


Sulphur concentrations in needles are higher in black pine cultures near
Pula too, in northwestern part of Istria and in northern parts of island Cres.
The highest magnesium concentrations were found in needles of black pine
on dolomite rendzinas.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 28     <-- 28 -->        PDF

462