DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*414.23 (497.13) 001 Sum. list CXIV (1990) 451


OPTEREĆENOST KULTURA CRNOG BORA (Pinus nigra Arn.)
NA PODRUČJU ISTRE SUMPOROM I TEŠKIM METALIMA


Nikola KOMLENOVIĆ, Branimir MAYER, Petar RASTOVSKI


SAŽETAK: Na području Šumarije Labin gdje se nalazi TE
Plomin utvrđeno je najjače oštećenje kultura crnog bora na području
Istre. Analizama borovih iglica iz ovih kultura dobivene su
najviše koncentracije sumpora, a u prvih 5 cm humusnoakumulativnog
horizonta tla najviše koncentracije sumpora i olova, te u


većiniIstre.
slučajeva cinka u odnosu na kulture u drugim dijelovima
Ključne riječi: Istra, crni bor, oštećenost, sumpor, teški
metali


UVOD


Procjenom oštećenosti šumskih sastojina, provedenom tijekom 1987. godine,
utvrđeno je da oštećenost crnog bora na području Šumskog gospodarstva
Buzet iznosi 57% (Prpi ć i sur. 1988). U 1989. godini ona je bila nešto
niža (48%). Međutim, na području Šumarije Labin registrirano je svega 12%
neoštećenih stabala. Već su prva naša istraživanja, provedena u istočnoj Istri,
pokazala da crni bor u okolišu termoelektrane Plomin ima značajno više
koncentracije sumpora u iglicama od crnog bora na području središnje Istre
i nekih drugih područja Hrvatske (Komlenović i Pezdirc 1987). Kada
smo naša istraživanja ponovili naredne godine i proširili ih na čitavu
Tstru dobili smo potvrdu ovih rezultata (Komlenovi ć 1989).


Koncentracije sumpora bile su najviše na području Šumarije Labin i
općenito u istočnom dijelu Istre. Te se koncentracije približavaju prirodnim
vrijednostima, karakterističnim za crni bor, u središnjoj Istri. U okolišu
Pule i sjeverozapadnom dijelu Istre, gdje treba računati s neposrednim utjecajem
koparske i tržšćanske industrijske zone te utjecajem Tvornice cementa
u Umagu, utvrđen je lagani porast S-koncentracija. Zanimljiv je podatak
da su u kulturi crnog bora na sjevernom dijelu otoka Cresa, koji se
nalazi pod neposrednim utjecajem rafinerije u Urinju i koksare u Bakru
(vjetar bura), registrirane više koncentracije sumpora u iglicama nego LI
kulturi crnog bora na imisijama manje izloženom južnom dijelu Cresa.


Da utvrdimo da li pored nepovoljnog neposrednog i posrednog utjecaja
S02 na kulture crnog bora treba računati i sa štetnim utjecajem teških metala,
zajedno sa uzorcima iglica za analize sumpora i drugih elemenata ishra


- Dr. Nikola Komlenović, dr. Branimir Mayer, dr. Petar Rastovski, Šumarski
institut, Jastrebarsko.
451