DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 15     <-- 15 -->        PDF

5. ZAKLJUČCI
Na
temelju obavljenih istraživanja mogu se donijeti slijedeći zaključci:


1. Primorski bor, atlaski cedar i obični čempres su imali mali postotak
preživljenja na objektu Klačine. Samo nešto bolji rezultat zabilježen
je kod crnog bora i to nakon prvog vegetacijskog perioda. Visok postotak
sušenja biljaka rezultat je »klasičnog« načina pošumljavanja sadnjom biljaka
golog korijena i uz to mladim slabo razvijenim biljkama.
2. Najveću visinu u ovom istraživačkom razdoblju imao je primorski
bor, kao izrazito brzorastuća vrsta u mladosti, a za njim nešto zaostaje
crni bor, atlaski cedar i čempres. Atlaski cedar zaostajao je čak i za čempresom
do 18. godine kada ga je nadrastao kao i crni bor od 22. godine
(graf. 1).
3. U pogledu debljinskog rasta odnosi među istraživanim vrstama su
znatno izraženiji. Najveći prsni promjere postigao je primorski bor, zatim
crni bor, atlaski cedar i najmanji obični čempres.
4. U pogledu volumnog rasta odnosi među vrstama su identični kao
i za dcbljinski rast. Vodeća je vrsta primorski bor sa zapreminom prosječnog
stabli u 24. godini od 0,0834 m\
5. Pozitivni rezultati koje su postigle istraživane četinjače na plohi Klačine
imaju i sasvim praktično šumsko značenje, jer se pokazalo da se uz
crni bor, kao autohtonom šumskom vrstom, mogu koristiti pri pošumljavanju
submediteranskog krškog područja, kao pionirske vrste, i primorski
bor, atlaski cedar i obični čempres.
6. Kako se radi o trajnom eksperimentalnom objektu, značajnom za
submediteransko krško područje Dalmacije, praćenje rasta i razvoja navedenih
šumskih vrsta je nastavljeno.
LITERATURA


1.
Balen , J. (1926): Pošumljavanje krša i goleti. »Pola stoljeća šumarstva«,
Zagreb.
2.
Bel tram, V. (1935): Krš i njegovo pošumljavanje, Šumarski list, Zagreb.
3.
Bertović , S. (1975): Prilog poznavanja odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj,
Acta Biologica VII/2, Zagreb.
4.
Giperborejski , B. (1952): Vrste drveta za pošumljavanje krša Dalmacije,
Šumarski list, Zagreb.
5.
Gračanin , Z. (1957): Pedološke prilike demonstracionog objekta kod Peruče,
Zagreb.
6.
H or vat, A. (1961): Osvrt na tehniku pošumljavanja degradiranih površina
sadnjom biljaka i perspektive njezinog razvoja, Šumarski list, 5—6, Zagreb.
7.
Jedlowski , D.; Topić, V. (1973): Istraživanje mogućnosti podizanja kultura
introdukcijom vrste Pinus eldarica, posebno u submediteranu, Institut
za jadranske kulture i melioraciju krša, Split.
8.
Klepac , D. (1963): Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb.
9.
Marčić , M. (1924): Čempres, Šumarski list, 1, Zagreb.
10.
Meštrović , Š. (1972): Uspijevanje primorskog bora (Pinus pinaster Ait.)
u kulturama Hrvatske, Šumarski list, 5—6, Zagreb.
449