DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 14     <-- 14 -->        PDF

4.4. Vol umni rast
Na grafikonu 3 su prikazani podaci o volumnom rastu, koji je funkcija
debljinskog i visinskog rasta. Registrirana drvna masa po vrstama u
ovim mladim kulturama vrlo je interesantna i od praktičnog je značaja.


U 12. godini daleko najveću drvnu masu imalo je srednje stablo primorskog
bora (0,016 m:!), a najmanju srednje stablo običnog čempresa
(0,00097 m"´). Volumni rast kod istraživanih četinjača od dvanaeste do dvadesetčetvrte
godine bio je dosta intenzivan, pogotovo kod primorskog bora.


U 24. godini, kada su i izvršene zadnje izmjere na kulturama, drvna
masa srednjeg stabla primorskog bora iznosila je 0,0834 m3, što je za oko
4 puta više od običnog čempresa (0,02385 m:1), za 2 puta više od atlaskog
cedra (0,0406 m3), i za 0,0141 m3 više od crnog bora.


Iznijeti podaci pokazuju da se primorski bor, atlaski cedar i obični
čempres, iako alohtone šumske vrste, vrlo dobro adaptiraju ekološkim uvjetima
koji vladaju na ovom krškom području, a uz to su, ne samo s melioracionog
već i ekonomskog stanovišta vrlo interesantne vrste.


Primorski bor je dao najbolje rezultate na plohi Klačine. Osim na plohi
Klačine vrlo dobro se razvija i na nekim drugim lokalitetima u submediteranskom
krškom području Dalmacije. To je vrsta koja se odlikuje
velikom sposobnošću prirodnog širenja i sjemenom i brzim rastom u prvim
godinama, što mu daje velike prednosti u odnosu na druge vrste. Tom
boru u submediteranskom području Dalmacije treba posvetiti mnogo veću
pažnju nego do sada i to ne samo kod pošumljavanja goleti već i za
popunjavanje prorijeđenih panjača i šikara, jer bi se na taj način relativno
brzo i jeftino te površine očetinile, kasnije i prirodnim putem.


Uz primorski bor najbolje rezultate na plohi Klačine, naročito u debljinskom
i volumnom rastu, dao je crni bor. To je autohtona šumska vrsta
kojom se duže vremena pošumljavalo i postizalo dobre rezultate u hladnijem
submediteranskom krškom području Dalmacije. Eksperiment na plohi
Klačine to je samo potvrdio.


Za pošumljavanje submediteranskog krškog područja Dalmacije u obzir
dolazi i atlaski cedar. Na plohi Klačine pokazao je svoju vrijednost,
pa i neke prednosti pred ostalim istraživanim četinjačama. Nešto zaostaje
u rastu za primorskim borom, ali zato nadmašuje čempres i po visini od
22 godine crin bor. Sve ovo, naravno, govori da je atlaski cedar vrsta na
koju treba najozbiljnije računati prilikom budućih pošumljavanja submediteranskog
krškog područja Dalmacije, a s kojom se do sada nije uopće
iadilo.


Obični je čempres u odnosu na prethodne tri vrste dao nešto slabije
rezultate, koji su međutim još uvijek zadovoljavajuće. Osim toga, pokazalo
se da je čempres vrsta koja može uspijevati ne samo u eumeditranskom
već i u submediteranskom dijelu, području bijelog graba i hrasta medunca,
odnosno u krajevima u kojima minimalna temperatura silazi i do —24° C.