DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 126     <-- 126 -->        PDF

IN MEMORIAM


PETAR GORUPIĆ
dipl. inž. šumarstva
(1906—1990)


Dana 21. kolovoza 1990. godine u Slavonskoj
Požegi umro je naš kolega i
mnogima drag prijatelj, diplomirani inženjer
šumarstva gospodin Petar Gorupić.


Petar Gorupić rođen je 1906. godine
u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu,
kao i gimnaziju završio je u Slav. Brodu,
a na Šumarskom u Zagrebu diplomirao
je 1932. g. Nakon završetka fakulteta,
dekretom ministarstva šuma i ruda u
Beogradu 1933. prvo mu je mjesto u Bosni
u Olovu, a 1937. g. postaje upravitelj
šumarije u Han Pijesku i Vlasenici. Nastankom
Banovine Hrvatske 1940. g. do


lazi za upravitelja šumarije u Jasenovac,
a 1941. g. za upravitelja šumarije
u Stare Mikanovce. Godine 1943. na vlastiti
zahtijev premješta se u ondašnju
direkciju šuma u Novoj Gradiški.


Poslije rata zapošljava se u svojstvu
upravitelja šumarije u Slav. Brodu, a
kasnije u Novoj Kapeli sve do 1954. g.,
kada dolazi za kotarskog šumarskog inspektora
u ondašnji kotar Slavonska
Požega. Stjecajem okolnosti od strane
kotara Slav. Požega, godine 1955. preuzima
dužnost privremenog upravitelja
šumarije Slav. Požega, ali već 1956. godine
ponovo se vraća za kotarskog šumarskog
inspektora u kotar Slav. Požega,
na kojoj dužnosti ostaje sve do
svoga odlaska u mirovinu 1967. godine.


Kolega Pero, kako smo ga mi njegovi
kolege zvali iz milja, bio nam je svima
drag ne samo kao dobar šumarski
stručnjak, nego kao kolega koji je bio
prema svakome od nas iskrena i otvorena
srca, uvijek spreman i pošten da
ti istinu kaže, da ti pomogne i kao čovjeku
i kao svome mlađem kolegi. Zato
smo ga neobično cijenili i poštivali, te
prihvaćali svaku njegovu riječ i savjet
koji nam je znao dati. Stoga nam njegov
odlazak, svima koji smo s njime
radili, teško pada, a budući da ga više
nema među nama, možemo mu otvorena
srca reći, kao što je i on imao široko
i otvoreno srce, »hvala ti Pero na sve


mu«.


Zlatko Maurin, dipl. inž.