DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 123     <-- 123 -->        PDF

IZ SAVEZA DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


15. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 24. listopada 1990. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Paviović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, prof. dr. Branimir
Prpić, dr. Tomislav Prka, dr. Nikola Komlenović, mr. Božidar Pleše, mr. Vladimir
Bogati, mr. Stevo Mrdenović, Edo Kalaijdžić, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl.
inž., prof. dr. Mladen Figurić, mr. Krešimir Musa, Ivan Maričević, dipl. inž.
i Vlatka Antonić.


Dnevni red


1.
Usvajanje ZAPISNIKA 14. sjednice Predsjedništva Saveza,
2.
Problematika razvoja zajedničkih institucija prerade drva u Hrvatskoj.
3.
Kratka informacija o primjeni Zakona o šumama.
4.
Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-rujan 1990. godine — rasprava,
usvajanje i izvještaja i odluka.
5.
Produženje mandata predsjedniku i potpredsjedniku Predsjedništva Saveza
u skladu 36. člana Statuta.
6.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 14. sjednice usvaja se bez primjedbi.


Ad. 2.


Adam Paviović i Ivan Maričević ukratko obrazlažu razloge zbog
kojih se predlaže rasprava pod ovom točokm dnevnog reda. Posebno naglašavaju
neka važnija pitanja koja su sadržana u dopisima — ugovorima — materijalima
Tehničkog centra za drvo, Poslovne zajednice Exportdrvo, Privredne
komore Hrvatske i Saveza društava ITŠDI Hrvatske. Također ističu da je obavljeno
više razgovora s predstavnicima poduzeća i određenih institucija o mogućim
rješenjima na ovu temu.


Mladen Figurić , govori o dosadašnjem razvoju Instituta za drvo — Tehničkog
centra za drvo, i o nužnosti poslovanja znanstvenih institucija za neposrednije
utjecaje na mogući razvoj prerade drva. Između ostalog konstatira
da i na Šumarskom fakultetu nisu dovoljno razvijene znanstvene discipline iz
područja prerade drva i da se moraju donašati prave odluke, kojima bi se
stvorili uvjeti za osposobljavanje u prvom redu kadrova za ostvarivanje tekućih
i dugoročnijih razvojnih ciljeva u preradi drva.


Znanstveni i stručni radnici sa fakulteta pripremni su sudjelovali sa određenim
brojem znanstvenika — stručnjaka TCD na razvoju tehnologija po pojedinim
područjima, laboratorijskih poslova, izdavačke djelatnosti i dr. U vrlo
kratkom vremenu i uz korištenje kadrova u proizvodnim i drugim organizacijama
stvorili bi INSTITUT, koji bi bio u funkciji razvoja znanosti i njenoj
primjeni.


557