DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 122     <-- 122 -->        PDF

ta) KE ekolooško-fitološki »orijentacijski
istražio dva, ono kod Stare Vesi kod Križevaca
i ono u okolišu Nadsela na otoku
Braču. U drugoj knjizi S. Bertović je, u
zajednici sa S. Štampar — Guerrini,
obradio klimatološke osobitosti Mljeta,
A. Ž. L o v r i ć kopnenu i vodenu vegetaciju.
I. V e 1 i e et al. oobradili su
geomorfološke, a J. M a r t i n o v i ć pedološke
karakteristike. Pridružimo li tim
prilozima i one B. Đ u 1 i ć o ekološkim
značajkama sisavaca te Lj. štroma r o
orintološkim osobina imademo zapravo cijeli
priručnik o prirodnim osobinama
otoka Mljeta. Osim rada o KE ova knjiga
sadrži i nekoliko prikaza ne samo
zdravstvenog stanja nego i životnih na


vika stanovnika. Prema tome može dobro
poslužiti i za upoznavanje ne samo
KE ili drugih bolesti stanovnika Mljeta
nego i o nekim životnim navikama. Možda
će nekoga zbuniti navod autorica D.
Tovornik i J. Vesenjak-Mirjan, da šume
»u nekim svojim predelima pripadaju i
kompaktnoj šumi dalmatinskog crnog bora
(str. 72.) Valjda, da ne bude zabune
dan je i naziv na latinskom jeziku Pinus
nigra ssp. dalmatica!


Tekstovi u prvoj knjizi su na engleskom
s manje više opširnijim hrvatskim
sažetkom, a u drugoj knjizi je obratno.
Uostalom, to se može zaključiti i po njihovim
naslovima.


O. Piškorić