DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 121     <-- 121 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


DVIJE PUBLIKACIJE JAZU O


Tko se kreće po šumi, a osobito ako
je sjeo na listinac, teško da jedanput na
ogoljenom dijelu noge (ili ruke) nije našao
krpelja (šklopca, Ixodes sp.) kako siše
krv. Međutim sve do pedesetih godina
ovog stoljeća njegova pojava, i »napada
na čovjeka, nije privlačila posebnu pažnju.
Posebnu pažnju krpelj svraća najprije
u Sloveniji (u ljetu 1953. goodine) a
zatim u Hrvatskoj (u jesen iste godine),
kada je utvrđena veza između uboda krpelja
i oboljenja negnojne upale mozga
(encefalitisa). Prvi nalaz u Hrvatskoj, potječe
iz sela Nova vas kod Križevaca, a
zatim i na ostalim područjima, sve do
otoka i Istre. Dakako, da se zarazni krpelj
nalazi i u ostalim dijelovima naše
zemlje, ali su oboljenja utvrđena tek deset
i više godina kasnije. Vrijedno je zabilježiti,
da krpelj prenose i ovce na migrantskoj
paši, pa je tako, npr., utvrđeno,
da su ovce iz travničkog područja osim
hrane s paše u okolici Donjeg Miholjca
prenijele i encefalititni krpelj te ga udomaćili
u Travniku. Kao i kod drugih bolesti
tako ni virus encefalitisa ne mora
kod svakog izazvati upalu mozga. Tako
je, npr., uz 25 pacijenata liječenih u zagrebačkoj
zaraznoj bolnici (16 oboljelih
radilo je u šumi, a 9 je bilo na izletu)
od 525 pretraženih osoba kod njih 18 pronađena
su antitijela na ovaj virus, dakle
u stvari bili su zaraženi. Dodajmo, da od
25 konja također je bilo 10 s pozitivnim
nalazom antitijela.


Od prvog utvrđenog slučaja krpelj nog
encefalitisa (dalje KE) Škola narodnog
zdravlja »Andrija Štampar« Medicinskog
fakulteta u Zagrebu s ekipom Z. Brudnjak
— N. Galinović Weisglass


— J. Vesenjak — Hirnjak započela
je sa sistematskim istraživanjima KE uz
suradnju drugih znanstvenih i zdravstve-
KRPELJNOM ENCEFALITISU


nih ustanova, od kojih je jedna i Katedra
za uzgoj šuma Šumarskog fakulteta u
Zagrebu. Rezultati tih istraživanja u Hrvatskoj
do sada su objavljeni u dvije publikacije:


1. TICK-BORNE ENCEPHALITIS IN
CROATIA (YUGOSLAVIA) — Krpeljni encefalitis
u Hrvatskoj kao 372. knjiga RADA
Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 1976. godine, i
2. OTOK MLJET, Ekološke i zdravstvene
prilike — ISLAND OF MLJET, Ecology
and Health Conditions kao izdanje Razreda
za medicinske znanosti JAZU, Zagreb
1989. Ova je knjiga i kao sjećanje
na 100 godišnjicu rođenja Andrij e
Š ta m p a r a, koji je veliku »važnost pridavao
povezanosti svih ekoloških činilaca
u odnosu na ljudsko zdravlje, kako u Uvodu
piše recenzent ove knjige S. Cvetn
ić.
Nakon što su obrađena neka žarišta
KE u kopnenoj Hrvatskoj, a koji su rezultati
prikazani u uvodu ovog prikaza,
za istraživanje je izabran otok Mljet, dakle
lokalitet s drugim ekološkim osobinama
nego su bili prethodni. Odmah da
navedemo, da je virus KE utvrđen i na
cijelom Mljetu, pa i zaraženost ljudi. Zaraženost
ljudi očituje se u postojanju protutijela
u 1,51´Vo istraženih osoba (njih
728). Zanimljivo je, da su žene zaražene
s 2,5l´Vc a muškarci samo s 0,30% što se
može tumačiti činjenicom, da se žene više
bave ovcama koja je prenosnik KE.


U prvoj knjizi je samo jedan ekološki
prikaz — Prof. dr. S. B e r t o v i ć a :
Ekološko-vegetacijske karakteristike prirodna
žarišta KE u Hrvatskoj (str. 79—
98). U tom radu autor je, koji je bio i
inicijator te teme u ovoj publikaciji, od
40 do tada registriranih lokaliteta (žariš


555
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 122     <-- 122 -->        PDF

ta) KE ekolooško-fitološki »orijentacijski
istražio dva, ono kod Stare Vesi kod Križevaca
i ono u okolišu Nadsela na otoku
Braču. U drugoj knjizi S. Bertović je, u
zajednici sa S. Štampar — Guerrini,
obradio klimatološke osobitosti Mljeta,
A. Ž. L o v r i ć kopnenu i vodenu vegetaciju.
I. V e 1 i e et al. oobradili su
geomorfološke, a J. M a r t i n o v i ć pedološke
karakteristike. Pridružimo li tim
prilozima i one B. Đ u 1 i ć o ekološkim
značajkama sisavaca te Lj. štroma r o
orintološkim osobina imademo zapravo cijeli
priručnik o prirodnim osobinama
otoka Mljeta. Osim rada o KE ova knjiga
sadrži i nekoliko prikaza ne samo
zdravstvenog stanja nego i životnih na


vika stanovnika. Prema tome može dobro
poslužiti i za upoznavanje ne samo
KE ili drugih bolesti stanovnika Mljeta
nego i o nekim životnim navikama. Možda
će nekoga zbuniti navod autorica D.
Tovornik i J. Vesenjak-Mirjan, da šume
»u nekim svojim predelima pripadaju i
kompaktnoj šumi dalmatinskog crnog bora
(str. 72.) Valjda, da ne bude zabune
dan je i naziv na latinskom jeziku Pinus
nigra ssp. dalmatica!


Tekstovi u prvoj knjizi su na engleskom
s manje više opširnijim hrvatskim
sažetkom, a u drugoj knjizi je obratno.
Uostalom, to se može zaključiti i po njihovim
naslovima.


O. Piškorić