DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 120     <-- 120 -->        PDF

emisije industrijskih i energetskih postrojenja kod kojih je dokazanoo da utječu
na propadanje jele (na pr. Kooksara Bakar).


2. Težiti prirodnom sastavu jelovih šuma i njihovoj prebornoj strukturi čime
se postiže veća stabilnost jelovobukovih sastojina. U Dinarskim planinama potrebno
je postići veće učešće bukve u sastojinama gdje su jela i smreka zastupljene
preko 70´/o.
3. U bukovojelovim prašumama i stabilnim gospodarskim šumama prirodne
strukture nastaviti s istraživanjem strukturnih promjena i funkcioniranja šumskih
ekosistema. U prirodnim šumama koje su neoštećene imisijama treba utvrditi
diverzitet životne zajednice radi utvrđivanja štetnog imisijskog utjecaja na pojedine
biljne i životinjske vrste s time da se utvrde najosjetljivije vrste kao bioindikatori.
4. Nastaviti s istraživanjem ekološke konstitucije jele s posebnim osvrtom
na njenu asimilacijsku površinu i njenog odnosa prema ostalim vegetacijskim
organima i neposrednim ekološkim faktorima.
5. Korištenje drva u jelovim šumama potrebno je maksimalno prilagoditi ekosistemu
kako bi se izbjegle štete od mehanizacije, sječe i dr.
6. Potrebno je naglasiti da za oodržavanje jele u gorskim i planinskim područjima
gdje je jela naročito osjetljiva treba odmah zaustaviti imisije štetnih
tvari.
Zaključke su pripremili dr. Walter Ede r (uzgajanje jele), dr. Ladislav P a u-
le (populacijska genetika i pokusi provenijenicije jele) i prof. dr. Branimir Prpi ć
(propadanje jele).


Za predsjednika IUFRO grupe za ekologiju i uzgoj jele izabran je za naredno
razdoblju dr. Walter Eder , savjetnik u Ministarstvu za poljoprivredu, vinarstvo
i šumarstvo Rheinlan-Pfalz, a za njegova zamjenika prof. dr. Branimir Prpić .


Dogovoreno je da se 7. IUFRO simpozij o jeli održi 1992. u pokrajini Baden-
Wurttemberg, u Freiburgu s ekskurzijom u Schwarzwald.


Prof. dr. Branimir Prpić