DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 118     <-- 118 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


6. IUFRO SIMPOZIJ O JELI ODRŽAN U ZAGREBU OD 24—27. RUJNA 1990.
Simpozij o jeli koji je najavljen u Šumarskom listu održan je prema dogovorenom
programu kojega je zajedno s voditeljem IUFRO grupe o jeli gospodinom
Williem Kramero m organizirala Katedra za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Održana su 33 referata i dvije stručne ekskurzije u jelove sastojine
Medvednice i Gorskog kotara. Simpozij je održan pod visokim pokroviteljstvom
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. U ime ministra ing. Ivana Tarna j
a Simpozij je otvorio ing. Slavko Horvatinović . Otvorenju je prisustvovao
rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Zvonimir Šeparović , koji je pozdravio
Simpozij održavši nadahnut govor o ulozi šume u zaštiti čovjekova okoliša te o
naopakom odnosu čovjeka i tehničke civilizacije prema biljnom i životinjskom
svijetu.


Simpozij je obuhvatio tri znanstvene šumarske discipline — populacijsku genetiku
i pokuse s različitim provenijencijama jele u Evropi, uzgoj jele i jelovih
sastojina i ekološku problematiku propadanja i regeneracije jele.


Simpoziju je prisustvovalo preko stotinu učesnika, a među njima 26 znanstvenika
iz SR Njemačke, Švicarske, Italije, Češke i Slovačke i Bugarske te znanstvenici
iz Hrvatske, Slovenije i Srbije kao i šumarski stručnjaci koji se bave jelom.
Službeni jezik bio je njemački uz simultanoo prevođenje na hrvatski.


Na Simpoziju su dondeseni ovi zaključci:


Zaključci 6. IUFRO simpozija o jeli
Zagreb, 24. — 27. 09. 1990.


— Metode populacijske genetike te različite kemijske metode su značajno
pomoćno sredstvo koje stoji na raspolaganju uzgoju šuma u smislu genetske
kontrole i razlikovanja provenijencija i rasa. Genetskim istraživanjima potrebno
je pokloniti u budućnosti više pažnje.
— Rezultati dosadašnjih istraživanja provencijencija jele još ne mogu razjasniti
mogućnost upotrebe pojedinih provenijencija jele. Vrijeme istraživanja je
prekratko.
Možemo, međutim, već sada ukazati na prve rezultate:


1. Očigledno je nužno razlikovati uzgaja li se jela u svom prirodnom arealu
ili izvan njega. Tako se na primjer južnoevropske provenijencije jele (Kalabrija)
ponašaju drukčije izvan svoga areala.
2. Uspijevanje jelova ponika i pomlatka, a što se naročito odnosi na pošumljavanje,
ovisi vrlo značajno o staništu. Staništa gdje na površini tla stooji voda
su naročito problematična za razliku od procjeđenih smeđih tala. Kod pošumljavanja
na problematičnim staništima je preporučljivo koristiti starije i veće sadnice.