DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 116     <-- 116 -->        PDF

TRI DOKTORATA I OPUS PROF. BRANKA KRALJICA DIPL. INŽ. ŠUM.


I. Naslov »doktora ekonomskih znanosti« pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu 1956. odbranjen pred Komisijom: akademik prof. dr. Aleksandar
Ugrenović, dipl. biolog i ing. šum.
akademik prof, dr Mijo Mirković, dipl. ekonomist
akademik prof, dr Dušan Čalić, dipl. ekonomist
akademik prof, dr Jakov Sirotković, dipl. ekonomist
prof. dr. Vladimir Serdar, dipl. ekonomist.
Doktorska radnja: »Trajno iskorištavanje šumskog bogatstva FNRJ u cilju
podizanja proizvodnih snaga«, Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 1962, str. 1—
840 + I—XVI.


Oblast: »proširena šumsko-drvna privreda« u »ekonomiki FNRJ«, tj. »makroekonomika
proširene šumsko-drvne privrede FNRJ«.


II. Naslov »doktora šumarskih nauka« pri Šumarskom fakultetu Univerziteta
u Beogradu 1985. odbranjen pred Komisijom:
prof, dr Ljubomir Petrović, dipl. inž. šum.
prof, dr Živojin Milin, dipl. inž. šum.
prof, dr Sreten Nikolić, dipl. inž. šum.


Doktorska radnja: »Teorijsko-metodološka istraživanja važnijih organizacijskih
i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu«, Šumarski institut Jastrebarsko,
Radovi 63, Zagreb 1985, str. 1—342.


Oblast: »mezzo-organizacija te mezzo-i mikro ekonomika šumskoga
gospodarenja«.


III. Naslov »doktora poljoprivrednih nauka« pri Poljoprivrednom fakultetu
Univerziteta u Novom Sadu 1990. odbranjen pred Komisijom:
prof, dr Vojislav Jovanović, dipl. veterinar i liječnik
prof, dr Jan Marko, dipl. ekonomist
prof, dr Bogdan Rajkov, dipl. inž. polj.
prof, dr Desanka Božidarevič, dipl. inž. polj.


Doktorska radnja: »Istraživanje ekonomskih elemenata lovstva i lovnoga gospodarenja
(Teorijsko-metodološka studija)« Novi Sad 1990, str. 1—459. Umnoženo
u 28 fotokopija: 20 u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, 3 kod Lovačkog
saveza Hrvatske, 1 u Katedri za lovstvo Šumarskog fakulteta Zagreb, 4 kod
autora spremna za tisak.


Oblast: »mikro-i mezzo ekonomika lovstva i lovnoga gospodarenja«, ukratko
»kalkulacije u lovstvu«.


Do 75. godine života ostvario je opus značajnog obuhvata i obujma:
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 117     <-- 117 -->        PDF

— prema kakvoći:
znanstvena djela
znanstveno-stručna djela
stručna djela


— prema vrsti:
skripta
udžbenici-priručnici
knjige-monografije i knjige znanstvenih radova
ostali pojedinačni radovi


— prema predmetu obrade:
mikro- i mezzo-ekonomika šumarstva i prerademakro-ekonomika šumarstva i prerade drva
mikro-, mezzo- i makro-ekonomika lovstva
znanstvena organizacija šumarstva
druge oblasti


Ukupno


Ukupno
drva


Ukupno


180
25
4


209


7


9


18
175


209


40´/o
21´Vo
14´Vo
23»/»


2>/»


100-Vo.


(10 570 str.)
( 383 str.)
( 56 str.)


(11009 str.)


( 1883 str.)
( 2 512 str.)
( 5 707 str.)
( 907 str.)


(11 009 str.)


( 4 414 str.)
( 2 289 str.)
( 1 514 str.)
( 2 563 str.)
( 229 str.)


(11009 str.)


osim toga objavio je i sastavio 40-ak prikaza, recenzija, prijedloga i si.
Dr. Uroš Golubović