DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 112     <-- 112 -->        PDF

NOVI TIP PROTUPOŽARNIH GRABLJI


U Šumskom gospodarstvu Zagreb analizirani su nastali šumski požari za
period 1971—1985. godine. Jedna od dobivenih osnovnih informacija bila je kako
je od 109 požara bilo 105 niskih i 4 visoka požara. Takav podatak kao i razni
drugi podaci (vrijeme nastanka požara, uzroci požara i drugo) značili su kojim
putem organizirati buduću protupožarnu zaštitu šuma.


Protupožarna zaštita šuma na čitavom području mora biti organizirana tako
da obuhvati sve vidove zaštite počam od teritorijalnih radnih jedinica Šumarija
i Gospodarstva u cjelini. Šumarije sa največim brojem požara od 1971. do 1985.
godine dužne su formirati vlastite vatrogasne jedinice. To su Šumarije Velika
Gorica (49), Samobor (26) i Zagreb (14. s obzirom na značaj Medvednice).


Uspješno gašenje šumskih požara ovisi u velikoj mejri o opremi i alatima
sa kojima radnici na gašenju nastoje savladat dalje širenje požara i konačno
ga ugasiti. U takovoj situaciji u svijetu se danas koristi niz specijalizranih oprema
i alata upravo za gašenje šumskih požara, ali do sada se nije u našoj zemlji
pokazao interes za takovu proizvodnju. Prikupljeni podaci o alatu na na
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 113     <-- 113 -->        PDF

šem području pokazali su, da u najvećem broju uz običan šumski alat raspolažemo
s metlanicama i nešto malo grablji. To je prvenstveno vrtlarsko-poljoprivredni
alat koji je neprikladan u protupožarnoj zaštiti šuma. Mctlanicc služe
za sakupljanje lišća i tanjih grana, a kod vrtlarskih grabl´ji sakupljeni materijal
zaglavi između zubaca, pa je to kod požara teško čistiti.


Na inicijativu inž. Otona Žunka , koji je radio na tim poslovima u Šumarskom
institutu Jastrebarsko, našeg vanjskog suradnka u izradi analiza i smjernica
protupožarne zaštite šuma, konstruirali smo na osnovu slike i opisa američke
stručne literature grablje koje su u upotrebi širom SAD u protupožarnoj
zaštiti šuma. Taj isti tip uspješno se sve više koristi i u mnogim zemljama
izvan SAD (Mexico, Španjolska, Francuska, itd.).


Nakon duljeg traženja pronađena je mogućnost da se izradi uzorak. Obzirom
što se radi o proizvodnji manjih količina interes je pokazala mala privreda,
pa je prvi par grablji izradio Kramarić iz Varaždina. Prema njegovoj
kalkulaciji pri izradi potrebnih grablji cijena bi bila nešto malo veća nego što
su to klasične grablje.


Ove grablje mogu se korstiti u svim šumskim predjelima, gdje nema mnogo
prizemnog rašća i imaju nekoliko namjena: zgrtanje materijala, sječa tanje
vegetacije i za razgrtanje nasipane zemlje. Te grablje umjesto klasičnih zubaca,
u koje često zaglavljuje materijal pri radu, imaju trapeze oštrih bridova, jer se
u njih ne skuplja materijal. U slučaju oštećenja trapezi se mogu vrlo jednostavno
zamijeniti. Kraćom bazom može se na protupožarnim prosjekama prekapati
laganije tlo i razgrtati nabacana zemlja. Također grablje mogu poslužiti za sakupljanje
ugaraka prilikom kontrole garišta. Grablje se nasađuju na držalicu do
6 metara dužine. One nisu pogodne za kamenite kraške terene.


Prvi primjerci grablji dati su na upotrebu u vlastitu protupožarnu jedinicu,
a ispitivanja na terenu pokazala su dobre rezultate. Vjerujemo, da će ove nove
grablje dospjet i u dobrovoljne vatrogasne jedinice s kojima ćemo ostvariti
ili već imamo sporazume za zaštitu poejdinih šumskih predjela, da bi se potom
proširile i izvan našeg područja.


mr. Mladen Stojković, dipl. ing.