DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 111     <-- 111 -->        PDF

U slučaju da doznačena stabla nisu sva posječena, onda je neophodno nakon
sječe sva takva stabla evidentirati po odsjecima i sječnim linijama i njihovu
masu odbiti od mase u iskazu izvršene doznake. Ovako korigiranu masu
razdužiti u osnovi gospadarenja.


Doznačeno stablo za sječu je istovremeno i pravo na sječu i obaveza da
se takvo stablo i posječe.


Ako u toku sječe dođe do oštećenja nedoznačenih stabala, pa se zbog tog
moraju posjeći (»ad« stabla), treba ih također doznačiti i evidentirati po odsjecima
i sječnim linijama i u osnovi gospodarenja razdužiti kao slučajni prihod.


Cjelokupna masa doznačenih a neposječenih stabala, koja nakon sječe nije
evidentirana i odbijena u iskazu izvršene doznake, u cjelosti neopravdano uvećava
otpad.


Drvnu masu na sječnoj liniji uvećati za iznos drvne mase »ad« stabala na
toj liniji.


Nakon izvršene doznake sačiniti plan sječa po sentimentima na nivou sječnih
linija, a ne odsjeka kako se to radi iz iz jednostavnog razloga jer nemamo
evidencije o dobivenim sortimentima na nivou odsjeka. Sječa doznačenih stabala
vrši se po sječnim linijama i radnike eksploataciji ne zanimaju granice
odsjeka niti ima potrebe, a preuzimanje realiziranih sortimenata od radnika
vrši se po sječnim linijama.


Iskazivanje plana sječa na obrascima ŠP, i ŠP, je nepotrebno, jer dodatno
komplicira ovu dosta složenu materiju. Mislim da je bolje sačiniti jedinstven
plan sječa na jednom obrascu koji bi sadržavao sve potrebne elemente. Takav
plan trebao bi da sadrži redni broj sječne linije sa bruto masom razvrstanom
na sortimente, ogrijev i otpad. Razvrstavanje plana sječa po vrstama
prihoda je također nepotrebno jer radnu organizaciju ne zanima dali m:! nekog
sortimenta potječe iz glavnog ili prethodnog prihoda. Takva podjela nalazi
se u iskazu izvršene doznake.


Sadašnje normiranje potrebne radne snage i materijala po sječnim linijama
je komplicirano i teško, jer nema podataka o vrsti i količini sortimenta,
koji su osnov za sastav plana.


Po završenoj sječi sačiniti iskaz izvršene sječe na istim obrascima kao i
plan sječa.


Upoređenjem iskaza sječa sa planom sječa vidjet ćemo koliko smo bili uspješni
u predviđanju naše proizvodnje. Kod nas u šumarstvu veličina otpada je
indikator koliko smo bili uspješni u našem radu. Zapravo, otpad je »crna rupa«
koja guta sve promašaje i netočnosti od izbora tarifnog niza za obračun drvne
mase, točnosti inventarizacije, izbora "/ sortimenata, savjesnosti radnika i stručnjaka
na sječi i izradi i drugo.


Veličina postotka otpada trebala bi da bude uvijek ista za određenu vrstu
drveta u određenoj dobi.
mr. Martin Krajina